Philippians 4

YECHA INYAKA PODATEBAK HIKI TANAK NA KWOYA HIKI CHISHI TA

Eeji yaka kumwoy eena na kwota hapaga siici siitii ta. Ada kwona rukusii tawak, kwoya hikitu. Ada kwona hiki tawey, ada kwoya woy hikitu.

Yuodia, Sintiki kicha na meeji: kicha na podat inyakabak eeta Harapa riitak siir. Mii, ana yon kiyatay tawa ma, ada hikitu miita kata mima upurus piiriina kiyatayechik! Piiriita adaka hadabas maji yon chegiik otiiba tar. Klemen rii akar yo meshi otii tar ma rii piiriiteka yo eecha chegiik otii tar. Yechi hi akar eechaba eechaba tawa ma yichika howuk tawa jeyek eeka keyir. Kwo eechaba eechaba eeta Harapa riina na kwoya hikiba ta. Ada kawka bak: Na hehar kwoya hiki ta.

Eeta Harapa rii ya bana siito. Eena ma ye sa he kwo akar ma yenya na eshar eshar otiichi cha. Kwo opoche inyakapwa hikitanakech. Yaho. Eyey boboyen kwota kwoya henyey, God riina na wohe. Riina na wohechanak, na woshia ta. God riiti eshar tawa boboy sii kwoti inyaka wopun siitii kowu tawak hehar otiichichu. God riiti diita boboyen ma ye hekasakech.

Yaka kumwoy ada maji pochin kawka bak otiito. Kwo na eyey boboy kepin, eyey boboy ma ye sa yechi hin yesokwa taweyn eena kwoti marenoku sa takiikiisii ta. Diita boboy sii eetata: omutiik siiken tawa boboy, inyaka wopu kwoya hechi otii tawa boboy, nagwa nagwa otii tawa boboy, kwoya heechi otii tawa boboy, rukusiichi otii tawa boboy, hi kepika tawak otii tawa boboy. Eeta boboy ye sa kwoti marenoku takakiisii. Eyey boboyen ada kwona mukuchirek, kwota yari na hehar neekichi otii ta. Eeji maji kwo meejiri, eeji yon kwo heri, eena na otii ta. Otii tanak, ma kwoya hiki tawa boboyen ha tawa God riipa kwotaka eecha takiita.

POL RIITA RIINA HAR BOBOYEN KWOYA HIKICHI WOSHIAR

10 Ada Harapa riitaka eecha chishi tawey, eeji inyaka eeta kwoya woy hikitu. Nokwapa nokwapa nedii irek, apa kwota echa mukuchichu kwota ana rukusiito. Ada eecha bakasakech kwo ana saka hehar otii tarek. Kwo ya ana kiyatay nobokasakech. 11 Ada eecha wokasakech ada boboyen dopoto. Yaho. Ada makabek heechiri, eeta boboy ye adaka tawey, eeta kiki sowa. 12 Ada hecho boboy dopo tawa nedii boboy nokwapa tawa nedii. Ada eeta nedii eecha haney, ada eeta nedii aboboy nokwapa taney, ada eeta kwoya tawa. Ada eeta nedii boboy dopo taney, ada eeta nedii boboy nokwapa taney, ada eeta kwoya tawa. Eeta boboyen ada otii her. 13 Kraist riita ana hapaga tawa boboyen ha tawey, ada keena eyey boboyen otiikiita.

14 Wowak, mashi ana nomoya tawa boboyen yari, kwota ana kiyatayebatar. Ii eeta kepi. 15 Pilipai ma kwo hikitu ada mashi Masedonia nosap heechirek, hadabas majin kwodii wochari, kwotaba ana hatar. Kwotaba eeji boboyen yatar. 16 Ada Tesalonaika tarek, ada dopo tarek, kwo upurus nedii ana yan heechirek ir. 17 Ada yan yaken wokasakech. Yaho. Ada gegiyato kwota hehar otii tawa abo sii sa wokwa harapa siinak, kwopa hi kepika siikiita. 18 Eyey boboy kwota ana hari, sii eeta kiki sowa. Kwo eyey ya boboyen Epaprodaitas riiti tapak ana hari eeta kiki sowa. Diita har yikadey boboy sii eeta God riina opelen otii tar boboyega kwowaka eecha tarek, God riita eena yeechi kwoya hikitu. 19 Eeji God rii harapa boboyen Kraist Jisas riiti nobok kwota dopo tawa boboyen hakiita. 20 Noti God noti Eepi riiti hin na eechaba eechaba nedii yesokwa ta.

AKAR MAJI KAW

21 Ada eyey Jisas Kraist riiti ma miman, God riiti ma miman, ada woshiato. 22 Eyey God riiti ma mima diika tawey, woshia tawa maji kwona wochi tawak ichu. Kas Sisa riiti akan yo otii tawa ma yecha woshieechi tawak ichu.

23 Jisas Kraist riiti rukusii tawa boboy kwotaka heechi tawak ichu.

Copyright information for `KMO