3 John 1

Nagaya Yoninae Yisasina amakuama aminaya veate kava vayatamamonae Kaiyusiga nafunaganagae tamagelafa huna kagaifena nahau nayamopafi nenahaiye huna mani avona negaove.

Copyright information for `KMU