Jude 1

Na ba꞉ Yudate, Ya꞉su Kelisokono okodawa etala ba꞉gala Ya꞉imesikono ekawila.

La꞉ hibima꞉ midipi Nabiwi Godote dopamo da꞉ka꞉lamiya꞉la, iyo, ebete la꞉ pui malemalelo demalagidolena ba꞉gala Ya꞉su Kelisokono itagua꞉midale ipuwalo demedehonama, na ba꞉moe leta la꞉tamo poememo. a 

Copyright information for `KNVARAMIA