1 Timothy 2

Ninâugât den.

Den nâmbutŋâ dâzâŋgobâ. Kândom ninâugât den sâbâ. Ninâu sot sâiwap den zorâŋ ziiŋâ sot a nâmbutŋâ zeŋgât op Anutugâren ninâu sâm ândibi. A kutâ sot galem a ârândâŋ tânzâŋgom zeŋgât op ninâu sâbi. Oi galemnâŋgone târârak ândim lumbeŋâ op sândukŋan ândinat. Zorâŋ âlip upap. Kubikkubikniŋâ Anutu, zâkŋâ zorat nâŋgi dâp upap. Zâkŋâ a aksik patâ den bonŋâ nâŋgâm sumbemgât siŋgi upigât nâŋgâmap. Anutu kânokŋak ândiap. Oi Anutu sot a osetniŋan a kânokniŋâ ândiap, Yesu Kristo. Zâkŋâ a pisuk patâ nen sumbemgât siŋgi utnatkât mâtâp kubigi ziap. Zâkŋâ ândiândiŋâ birâm aksik patâ neŋgât suupniŋ meip. Zorat den siŋgi sâsâŋ narâk mâte oi sâne laŋ kârâm ariap. Zorat siŋgi sâsâŋ sot Aposolo ândibatkât gâsum sâlâpnogip. Oi hân ŋâin ŋâin gokŋâ den bonŋâ sot nâŋgâm pâlâtâŋgât topŋâ kwâkâm ziŋgâbatkât sâm nigip. (Den zo sarâ buŋâ, bonŋâ san.)

A ambân zeŋgât den.

A zeŋgât san. Zen kamân dâp um kâlak sot sarâ birâm um salek zei Anutugâren ninâu sâbi.

Zi ambân zeŋgât san. Zen sâk pâke mem ândim urukmeruk ândine zorâŋ neuleziŋ upap. Oi neule top top sâŋgân zâizâiŋ mân pam ândibi. 10 Ambân Kembugât siŋgi ândinat sâmeŋâ orot mâme âlipŋâ utne dâp upap. 11 Ambân zen gigiŋâ ândim kindap kwatne a zen Kembugât den sâne nâŋgâbi. 12 Ambânŋâ a Kembugât den kwâkâm ziŋgâbap mo a walâziŋgâm den ŋâi sâbap, zorat nâŋga dâpŋâ mân uap. Zâk yen uruŋsâm ândibap.

13 Adam zâk kândom muyageip, Ewa zâk bet. 14 Oi sarâ mariŋandâ Adam mân kâitkoip. Ambân kâitkoi bâliŋ oip. 15 Ambân, zâk katep mimiŋaŋgârâk ândibap, zo ko nâŋgâm pâlâtâŋ sot buku orot sot um salek sot gigiŋ op ândibap. Ambân zen yatâ op ândine Anutuŋâ gâsâzâŋgobap.

Copyright information for `KPF