Acts 24

Yuda a Kaisarea kamânân Paulogât den sâgânâk sâwe.

Sirâm bâtnâmbut âki tirik namâ galem a patâ Anania, zâk sot galem a nâmbutŋâ sot a ŋâi kutŋâ Teatulo, zen Kaisarea kamânân geim Paulogât den sânam Roma a kutâgâren âiwe. Âine a kutaŋâ sâi Paulo diim gane Teatuloŋâ Paulo tosaŋâŋaŋgât den itâ sâm muyageip, “A kutâ âlipŋâ Peliki, gâ âlip galem otniŋgâna lumbeŋ ândimen. Oi Yuda a kâmut nen zi betniŋan mena ândiândi âlip ândien. Gâ kâmân dâp âlip galem otniŋgâmat, zorat nâŋgindâ âlip opmap.

Oi den sa kârep opapkât nâŋgânina den pâŋkânok dâgobâ. A zirat nâŋgindâ bâliŋ opmap. Yuda a hânŋâ hânŋâ den dâzâŋgom um gulip kwatziŋgâmap. A zo Nasarete gokŋâ sarâ agât arâpŋâ, zeŋgât a sâtŋâ ândiap. Zâkŋâ tirik namin âim mem bâliŋ kwapâ sâi gâsuwen. Niiŋâ gurumin den lum kubiknam oindâ Kawali a galemŋâ Lisia, zâk sot arâpŋâ ga diim âiwe. Oi denân parâwen, nen gâgâren gânatkât sâip. Oi nen den dâgogen, zorat gikak mâsikâm topŋâ nâŋgâban.”

Den yatâ sâi Yuda a ziŋâ bekŋan mem zorik sâwe.

Pauloŋâ Peliki mâteŋan den torenŋâ sâip.

10 Oi Pelikiŋâ bikŋâ dâp oi Pauloŋâ itâ sâip. “Gâ Yuda neŋgât hân ziren a kutâ op narâk kârep ândim gâin, zorat umâlibân den sâbat. 11 Nâ Yerusalem kamânân Anutu mâpâsibam op zâim ândia sirâm kiin zagât uap. Den zorat um zagât op a zi mâsikâziŋgâna dâgonek. 12 Nâ tirik namin mo mâpâmâpâse namin mo sombemân a ambân zen sot sârek den mân âragoindâ niŋgirâwe. 13 Oi a zirâŋâ den se, zorât bonŋâ mân tirâpgobi.

14 Oi ŋâi dâgoga nâŋgâ. Mâtâp uŋakŋâ birâme, zorik ândim sâkurâpnâ zeŋgât Anutu mâpâseman. Ka Mosegât gurumin den sot Propete zeŋgât den kulemguwe, zorat nâŋga bonŋâ opmap. 15 Oi gâtâm Anutuŋâ a orot mâmeziŋ bâliŋâ sot âlipŋâ, nen mumuŋan gâbâ mâŋginiŋgi zaatnat, zo nâŋgâm ândime. Zo yatik nâ nâŋgâm ândiman. 16 Yatâ opŋâ galem oraŋgâm ândim Anutu sot a zeŋgât mâteziŋan aŋun mân op ândiman.

17 Yatâ op hân kârebân ândim bukurâpnaŋgât kât mem Yerusalem kamânân gâwan. 18 Kât zo mem gam tirik namin zâim kubikaŋgâm ta muyageniwe. Zoren a kâmurân mo kwamit patâ, zoren mân tarâwan. 19 Asia hânân gâbâ Yuda a nâmbutŋâ zen tarâwe. Oi a zo ziŋâ nâgât tosa nâŋge oi ko gâgât mâtegan ga sâm muyaginek. 20 Mo a sâtŋâ mindumunduyân nâŋâ den sa tosa ŋâi muyagiwe oi ko a zi ziŋâ gâgât mâtegan sapsunek. 21 Nâ a minduminduyân den kânok sâwan. Zo nâŋgâne mân dâp oip. Zo ko den kâtik sâm itâ sâwan. Mom zaatzaatŋâ den zo sâman, zorat nâmbutŋandâ denân nâbanetâ kinzan.”

22 Pauloŋâ den yatâ sâi ko Roma a kutâ Peliki, zâk Paulogât den zo mân sâm kwâkâm biri zeip. Wangât, zâk mâtâp uŋakŋâ zorat den siŋgi nâŋgip, zorat itâ dâzâŋgoip, “Kâwali a galem a Lisiaŋâ Yerusalem kamânân gâbâ gâi ko zeŋgât den sâm kwâkâbat.” 23 Yatâ sâmŋâ kâwali a sâtŋâ itâ sâm dukuip, “Gâ sâne arâpkâ zen Paulo galem op kâsa mân okŋaŋgâbi. Bukurâpŋâ, zen kut ŋâi ŋâi mem ga pindânam utne mâtâp mân dooŋgubi.”

Paulo zâk kendon patâ zâgât tâk namin tâip.

24 Sirâm nâmbutŋâ zo tapŋâ Peliki zâk ambinŋâ, Yuda gokŋâ, kutŋâ Durusila, zâk sot tapŋâ Paulo sâi gâm Kristo Yesu nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkwatŋaŋgât dâzâkoip. 25 Oi Pauloŋâ târârak ândiândiŋ sot âkŋâlegât kendon ândiândiŋ sot hâuŋâ mimiŋaŋgât narâkŋâ, zorat den sâi Pelikiŋâ keŋgât opŋâ Paulo itâ sâm dukuip, “Âlip âi ândina neŋgât kabâ ŋâi muyagei ko sa gâban.” 26 A kutâ zo Paulo kât nibap sâm narâk dâp sâi gâi zâk sot den den op ândeip. 27 Oi kendon zagât âki a kutâ ŋâi kutŋâ Porikio Pesto, zâk Peliki hâukwâip. Oi Peliki zâk Yuda a ambân umziŋ âlip upapkât Paulo tâk naminâk birâŋaŋgâm arip.

Copyright information for `KPF