Ephesians 2

Mârumŋan laŋ gulip ândiwen.

Zen mârum bâliŋ top top opŋâ um mumuŋâ op ândiwe. Ka Kristoŋâ mumuŋan gâbâ mâŋgiziŋgi ândie. Mârum zen hân a zeŋgât mâtâp lâŋ ândim âi wâke zeŋgât a kutâ, Sataŋ, zâkkât sât lum ândiwe. Narâk ziren zâkŋâ siŋgi âlip den ku a mam otziŋgi ândie. Nen mârum zeŋgât tobat yatâ op ândim sâkkât sot um nâŋgânâŋgâniŋaŋgât den lum ândim a nâmbut yatâ Anutugât kukŋaŋgât bonŋâ muyaginatkât siŋgi op ândiwen.

Anutuŋâ mâŋginiŋgâmŋâ sumbemgât siŋgi sâip.

Yatâ op ândiwen. Ka Anutu zâk umŋâ gâsum biraŋniŋgipkât buku otniŋgip. Bâliŋâniŋaŋgât op um mumuŋâ op ândiwen, nen Kristo sot mâŋginiŋgip. (Zen nâŋge. Umâlepŋaŋgât op kubikniŋgip.) Zâk Yesu Kristo sot mâŋginiŋgâm zâk sot ârândâŋ a kuta tâtarân tâtnatkât sumbemân nâmbarip. Itâ muyagibapkât oip. Tânzâŋgozâŋgoŋaŋgât gom sambe, zo Yesu Kristo umâlepŋaŋgât op mâbâlâkŋem niŋgâbap. Zen nâŋge. Zâk tânzâŋgomŋâ nâŋgâm pâlâtâŋziŋaŋgât op kubikziŋgip. Zo ziiŋaŋgât buŋâ. Anutu umâlipŋaŋgât op sâŋgân buŋ yatâ otziŋgip. Nep ŋâi tuuwegât yatâ otziŋgâbap, zo buŋâ. Zorat a ŋâiŋâ sâkŋâ mem zari mân dâp upap. 10 Nen Anutugât bikŋan gok. Zâk Yesu Kristogâren muyageniŋgip. Oi mâtâp âlipŋaŋgât nep tuum ândinatkât Anutuŋâ sâm niŋgip. Mâtâp zo mârum kubigipkât zoren lâŋ ândinat.

Barin gokŋandâ kamânân gawe.

11 Mârumŋan um kâtik ândiwe, zorat nâŋgâm ândibi. Zen Yuda a buŋâ, kamân ŋâin gokŋâ. Oi Yuda a ziŋâ kwabâ kwaraŋgâmŋâ ândiweŋâ kwabâ ulin sâm dâzâŋgomarâwe. 12 Narâk zoren Kristo buŋ ândiwe. Oi Isirae a zen Anutugât kâmut ândine zen kwande ândiwe. Isirae a zen Anutu sot târotâro opŋâ zâkkât siŋgi den mem ândine, zen Anutu kârum bet bâsaŋ ândiwe. 13 Narâk ziren ko zen barin ândiweŋâ Yesu Kristogâren târokwap Kristo gilâmŋaŋgât op kamânân ândie.

Yesuŋâ kâsa koi gei um kânok urâwen.

14 Yesu zikŋak lumbeŋâniŋ ândimap. Zâk a nakŋâ zagât osetniŋan kâsa op pâke kâtik zeip, zo kândaŋâ Isirae a sot hân ŋâin ŋâin gok minduniŋgi kâmut kânok urâwen. 15 Zâkŋâ Yuda neŋgât pâke den zeip, zo tâmbetnâŋgobapkât imbaŋâ zemŋaŋgip, zo koi geip. Oi a kâmut zagât nekât kinkin gebagân kâmut uŋakŋâ kânok zâk zikŋak muyagem kin lumbeŋâ muyageip. 16 Zâk poru nagân moibân a nakŋâ zagât zo bonŋâ kânokgâk mâpotniŋgâm Anutu sot buku utnatkât kâsa koi geip. 17 Oi zâk gamŋâ barin ândiwe sot kamânân ândiwen, nen lumbeŋaŋgât siŋgi den dâtnâŋgoi nâŋgâwen. 18 Oi nen aksik zâk sot pâlâtâŋ urâwengât Kaapum kânok mem Ibâ mâte okŋaŋgâmen.

A nen Kembugât namâ yatâ utnat.

19 Zorat op narâk ziren zen kwande mân ândie. Zen Kembugât siŋgi a nâmbutŋâ zen sot Anutugât kamân mariŋ op Anutugât kâmut opŋâ zâkkât namâ op ândie. 20 Namâ zorat tandâ Aposolo sot Propete. Ziŋâ laniŋgâne ândien. Ka Yesu Kristo ko kunkunniŋ uap. 21 Zâkkâren aŋâ aŋâ târokwâindâ Kembugât hâlâlu namâ muyagem zâimap. 22 Kaapumŋâ Epeso kamânân ândie, zen yatik târokwatziŋgi Anutugât namâ ue.

Copyright information for `KPF