James 4

Sâknam nep tuum bon mân muyamuyagiŋ.

Zeŋgâren kâsa sot kâmbam zemap, zo top wangât? Sâkkât âkŋâle zemap, zorâŋ kâmbamgât nep tuumap. Zen um sâkkât âkŋâle op kut ŋâi mân mime. Kâmbam kom kâsa op kut ŋâi mân mime. Zen ninâu buŋ ândime, zorat. Oi zen kut ŋâigât ninâu sâm âim ma ko mân mime, zo ko umziŋan den bâliŋâ zei ninâu sâme. Zen itâ nâŋgâme, “Kut ŋâi zo muyageniŋgi kâtigem um sâkniŋaŋgât âkŋâle zorat bonŋâ muyaginat.”

Umniŋandâ ŋâin ŋâin mân nâŋgânat.

Haai, târotâro mânâmânâŋgât zen. Hânân kut ŋâi ŋâi ziap, zorat siŋgi ândibanŋâ Anutu kândâtkuban. Zo nâŋge mo buŋâ? Zorat ŋâi zâk hânân kut ŋâi ŋâi ziap, zo buku okŋaŋgâbapŋâ Anutu kâsa okŋaŋgâbap. Mo den kulem ŋâi ziap, zo nâŋgâne yen opmap? Den zo itâ,

“Umniŋan Kaapum pâip, zo zâkkât siŋgiyâk ândibapkât kâtigemap.”
Den kulem ŋâi ko itâ ziap,

“Tânnâŋgonâŋgoŋ, zo doŋbep niŋgâmap.”
Zorat den ŋâi itâ ziap,

“Anutu zâk a zâizâiŋ zeŋgât tân kwâkâmap. Ka a ziiŋaŋgât nâŋgâne gemap, zo ko tânzâŋgozâŋgoŋ zo ziŋgâmap.”
Zorat Anutu um topŋan gigiŋ op ândibi. Oi Sataŋ kâsa minŋaŋgâne birâziŋgâm âibap. Zen Anutu mâte okŋaŋgâne zâkoot zen mâte otziŋgâbap. Bâliŋ mâme a ambân, zen bâliŋâziŋâ saŋgon birânek. Âi kom ga kom upme, zen umziŋ saŋgone salek oik. Zen topziŋ nâŋgâm biraŋŋâ isem umbâlâ upi. Girâŋziŋâ zo melâŋ umbâlâ upi. Oi sâtâreziŋ zo melâŋ girâp isebi. 10 Kembugât mâteŋan umziŋ diim ge ândine zâkŋâ mem zaatziŋgâbap.

Kembu mân walâm ândinat.

11 Bukurâpnâ. Gurumin den mariŋâ sot sâm kwâkâkwâkâŋ a kânok ândiap. Zâk zâŋgobap mo kubikziŋgâm birâziŋgâbap, zorat imbaŋâ zemŋâŋgap. Zen ko sâm bâliŋ mân upi. Ŋâi zâk bukuŋâ sâm bâliŋ kwap hâuŋaŋgât den sâbap, zâkŋâ gurumin den sâm bâliŋ kwap kândaŋbap. Gâ gurumin den sâm bâliŋ kwap kândaŋban zo ko sât luluŋ a mân op, sâm kwâkâkwâkâŋ a upan. Gurumin den mariŋâ sot sâm kwâkâkwâkâŋ a kânok ândiap. Zâk zâŋgobap mo kubikziŋgâm birâziŋgâbap, zorat imbaŋâ zemŋâŋgap. Gâ wangandâ bukugaŋgât den hâuŋâ sâban? Zo Kembugât nep.

Kembuŋâ nâŋgâniŋgi kut ŋâi utnat.

13 Bâi, itâ nâŋgânek. Zen itâ sâme, “Itârâŋ mo mukan kamân zoren âi kut ŋâi ŋâi aŋgâgwaŋgâ op kât sikum mem ândeindâ kendon zi âki âburinat.” Zen zâizâiŋ den sâm sâkziŋ mem zâime. Zâizâiŋ den zo bâliŋâ. Mukan zo mo zo muyagibap, zo zen mân nâŋge. Mo ândiândiziŋâ zo dap yatâ? Zo kaapum yatâ. Zo mâik ŋâi muyagem zorâŋak buŋ upap. Zorat itâ sânetâ dâp upap, “Kembuŋâ nâŋgâniŋgi wâgân ândim yatâ mo yatâ utnat.” 17 Ŋâi zâk mâtâp âlipŋâ zo ekŋâ laŋ birâbap zo ko tosa muyagibap.

Copyright information for `KPF