Philippians 3

Siŋgi âlip kukuŋ a zo zeŋgât galem utnat.

Bukurâpnâ, den ŋâi sâbâ. Kembugât opŋâ umâlibân ândibi. Den zo mârum sâm dâzâŋgowan. Dum zorigâk kulemgum ziŋgâbam nâŋgâm mân kwaksan. Wangât, zorâŋâ tânzâŋgobap, zorat.

Zen wâu ulin zeŋgât galem ândibi. Zen bâliŋaŋgât nep tuume. Sâkziŋâ mânâŋgâtme, a yatâ zo zeŋgât galem oraŋgâm ândibi. Zo zen kwabâ kwaraŋgâm nen Kembugât a sâme. Zo yenŋâ. Nen ko Anutugât a bonŋâ ândimen. Kaapumŋâ otniŋgi Kembu kore okŋaŋgâmen. Oi Yesu Kristo sot pâlâtâŋ upmen. Oi nâŋgâm pâlâtâŋniŋâ zo sâkkât zoren mân pamen. Nâ sâkkâren târokwapâ sâm âlip opam. A nâmbutŋâ zen sâkkâren târokwapme. Nâ yatâ upâ sâm walâziŋgâbam. Zorat topŋâ sâm muyagibâ. Nâ muyagem sirâm nâmburân zagât zia karâmbuŋan kwabânowe. Nâ Isirae a kâmurân gokŋâ, Benyamingât kiuŋâ. Nâ Yuda a, Yuda zeŋgâren gâbâ âsagiwan. Nâ Parisaio a op Mosegât gurumin den lum ândiwan. Kâtiknaŋgât op Kembugât kâmut, zeŋgât kâsa orâwan. Kembugât gurumin den zo perâkŋak lum kwâtâtewan. Oi târârak mâtâp lâŋ ândiwan.

Pauloŋâ Kristogât op kut ŋâi ŋâi birip.

Oi nâ mârum kut ŋâi ŋâi mem ândim nâŋga bon oip. Bet ko Kristogât opŋâ nâŋga yenŋâ oip. Perâkŋak, nâ Kembuŋâ Yesu Kristo, zâkkât topŋâ ek nâŋga bon oi kut ŋâi ŋâi mârum orâwan sot nâmbutŋâ pisuk patâ, zorat nâŋga yenŋâ uap. Nâ Kristo sot pâlâtâŋ upat sâm kut ŋâi ŋâi sâŋgiŋâ eksa iisâk yatâ oi birâwan. Nâ gurumin den lum târârak upatkât buŋâ. Kristogâren nâŋgâm pâlâtâŋ kwap tosanâ buŋ ândiândiŋ, zorat otnigap. Nâŋgâm pâlâtâŋ zo Anutugâren gok. Zâkŋâ nâŋgi tosanâ buŋ upapkât san. 10 Nâ Kristo sot pâlâtâŋ ua zaatzaatŋaŋgât imbaŋâ nâgâren muyagei zâk sâknam nâŋgip, yatik nâŋgâbat. Yatâ opŋâ moip, zorat holi muyagibat. 11 Yatâ op âim mumuŋan gâbâ zaatpat, zorat otnigap.

Kâtigem âim kikerân âi gâsunat.

12 Nâ ninaŋgât itâ mân san, “Paulo nâ sârârâk kârâm mârum kikerân ga gâsuan.” Buŋâ. Ka Yesu Kristoŋâ nâ gâsunigipkât kiket gâsubam sârârâk kârâm âiman. 13 Bukurâp, kiket muyagem gâsuan, ninaŋgât nâŋga yatâ mân uap. Zitâ opman. Kut ŋâi birâwan, zo kândâtkoman. Oi kut ŋâi mâtenan kinzap, zo mimbatkât kâtigeman. 14 Oi Anutuŋâ Yesu Kristogât op diinigi sumbemân âibatkât op kiket âi gâsubat.

15 A um nâŋgânâŋgâniŋ lâmbarip, nen aksik zo yatâ nâŋgâm ândinat. Oi a nâmbutŋandâ kut ŋâigât nâŋgâne mâtâp ŋâi opmap oi ko Anutuŋâ mâtâp âlip tirâpzâŋgoi ek nâŋgâbi. 16 Mâtâp lâŋ gawen, zorik lâŋ âinâ.

Nen sumbem kamângât bonŋâ ândinatkât niŋgip.

17 Bukurâp, nâ mâtâbân kândom otziŋga zen yatik mâtâp zirenâk molinim lâŋbi. A nâmbutŋâ yatik ândim kândom otziŋgâme, zeŋgâren sinziŋ ek ândibi. 18 A doŋbep zeŋgât dâzâŋgom gâwan. Zi isem umbâlâ op dum dâzâŋgobâ. Zen Kristo poru nagân kukuŋâ, zâk kâsa miŋaŋgâme. 19 A zo, ziŋ tâmbetagoagoŋaŋgât siŋgi ue. Zen tep kâmboziŋandâ kembu otziŋgâmap. Oi aŋunŋoot zorâŋ umâlip kwatziŋgâmap. Hângât kut ŋâi ŋâi, zorarâk nâŋgâm ândime. 20 Nen ko sumbem kamângât bonŋâ. Oi zoren gâbâ neŋgât kubikkubik a, Kembu Yesu Kristo, zâkŋâ ga gâsânâŋgobapkât mambât ândimen. 21 Zâk a sot kut ŋâi ŋâi mem gemŋâ zikŋâ ombeŋan nâmbanbapkât imbaŋâ zemŋâŋgap. Zâkkât imbaŋâ zorâŋâ sâkniŋ gigiŋâ melâŋi zik sâk yatâ neule âsakŋoot upap.

Copyright information for `KPF