2 John 1

Mai tangada madua daumaha,

Ang gi di ahina hagaaloho, mo ang gi ana dama ala e aloho huoloo iei au. Hagalee koau hua, mo digau huogodoo ala e iloo di tonu.
Copyright information for `KPG