3 John 1

Yad nɨbi bɨ Jisas Krais nɨp nɨŋ udpal gau kalɨp abad mɨdpin.

Nöp bɨ nɨŋeb aij yad Gaias köp i kalɨ kƚiñ rɨkabin. Yad nöp mɨdmagö yabɨƚ lɨbin. a 
Copyright information for `KPW