Jude 1

Yad Jud, Jems nɨmam nɨpe u. Jisas Krais wög gɨ ñeb bɨ nɨpe ap mɨdpin.

Manö kalɨ kƚiñ rɨkabin anɨbi, kalöp nɨbi bɨ Bapi God, kalöp udnabin a göm udöm mɨdmagö löp nɨbi bɨ gau, kalɨ kƚiñ rɨkabin. Jisas Krais nɨpe kalöp abad mɨdöp.

a 
Copyright information for `KPW