2 John 1

Dioniu tota hisaliale

Ekalesia nalievemale kosive dalike levaleva ko aho hisalianu. Dilavau a ebagemage a evievi keate holinu. Kemoike di ata a esetaho isivi selevealemoike laheho ko hisaliai hanavoma. Da igae laheho ko hanavoholinu. Isito hoto seleve evisi ehovamale kebiataike laheho abu vahaeho hoto ko hanavoma.
Copyright information for `KPX