Philemon 1

Bolou Bilimoniho hisaliale

Bilimoni, no haoka, ana duave. Dau Bolo da. Di Iesu Keliso hoto loui ata haivege abu di mai dibulae mavolu. Iale dalike nahie haoka Timotiti levaleva ko hisaliai aho hanavoma. No hilokage a subuta nohehi lovianu.
Copyright information for `KPX