Esther 10

Mordekai i ngala Pire ra amana Iudaia

Ma ra king Akasueros i ga varkurai ba ra tarai ta ra ngala na gunan ma ta ra umana ta kikil diat a tul tar ra totokom na varkurai. Ma ra lavur magit i ga pait ia ta ra dekdekina ma ta ra ongorina, ma ra varvai par ure Mordekai ma ure ra ngala na kini ba ra king i ga tul tar ia tana, pa di ga tumu diat vang ta ra buk na tutumu vakai ure ra umana king Media ma Persia? Tago Mordekai ra tutana Iudaia i ga vauruana ta ra king Akasueros, ma i ga ngala pire ra umana Iudaia, ma ra kor na tarai dia ga turana me dia ga manane, tago i ga nuknuk upi ra magit ba kana tarai diat a boina tana, ma i ga tatike ra tinata na malmal ta kana tarai par.

Copyright information for `KSD