Joshua 16

A pakana gunan di tibe pire ra vuna tarai Epraim ma ra vuna tarai Manase

Ma ra tiniba di ga padapadailam pa ia ba kai ra tarai Iosep, i ga tur pa ia ta ra Iordan aro Ieriko, ta ra tava kai Ieriko ta ra papar a taur, ma i vana ta ra bil nina i tur pa ia aro Ieriko ma i alalu ta ra gunan i lualuana upi na tadav Betel; ma i vana rikai maro Betel ma i tadav Lus, ma i bolo tadav ra langun kai ra tarai Ark ma i tuk aro Atarot; ma i kuba mur ra matana taoai ma i tadav ra langun kai ra tarai Iaplet, ma i tuk tar ta ra langun Bet-Koron nina i ki ara, ma i tadav Geser, ma i tuk tar ta ra ta.

Ma ra umana natu i Iosep, a tarai Manase ma Epraim dia ga kale kadia tiniba.

Ma ra langun kai ra tarai Epraim varogop ma kadia lavur apik na tarai i ga dari: a langun ure kadia tiniba ta ra papar a taur i ga tur pa ia aro Atarot-Adar ma i ga tuk tar Bet-Koron nina i ki arama; ma ra langun i vana rikai upi ra taoai maravai Mikmetat ta ra papar a labur; ma ra langun i vana likun ma i mur ra matana taur ma i tadav Tanat-Silo, ma i pakit Ianoa ta ra papar a taur tana; ma maro Ianoa i kuba ura Atarot ma Nara, ma i tuk tar uro Ieriko, ma i vana rikai ta ra Iordan. Maro Tapua ra langun i mur ra matana taoai tadav ra tava alir Kana, ma ra ta a mutuaina. Go ia ra tiniba kai ra vuna tarai Epraim varogop ma kadia lavur apik na tarai, varurung ma ra umana pia na pal nina di ga tibe vaire diat upi kai ra tarai Epraim livuan ta ra tiniba kai ra tarai Manase, a lavur pia na pal ma kadia lavur gunan ik. 10 Ma pa dia ga korot vue ra tarai Kanaan nina dia ga ki Geser; a tarai Kanaan dia ki livuan ta ra tarai Epraim tuk tar ta ra bung gori, ma dia ki na tultul uka.

Copyright information for `KSD