Psalms 125

A bo na kini kai ra tarai kal God

A kakailai na nitutua.

Diat dia nurnur tai ra Luluai dia da ra luana Sion,
Nina ba pa na takari, na tur padikat ika pa na mutu.
Da ra umana lualuana dia tur kikil Ierusalem,
Damana ra Luluai i tur kikil ra taraina,
Papa gori ma pa na mutu.
Tago ra buka na varkurai kai ra umana tena varpiam pa na ki vatikai
Taun ra tiniba kai ra umana tena takodo;
Kan ra umana tena takodo diat a tulue vaarike ra lima i diat upi ra varpiam.
Luluai, una mari maravut diat dia boina,
Ma diat bula i dovot ra bala i diat.
Ma diat dia vana irai upi kadia lavur nga i gegagege,
Ra Luluai na ben vaire vue diat varurung ma ra umana tena pait ra kaina.
A malmal na ki pire Israel.

Copyright information for `KSD