Psalms 129

A niaring upi ra Luluai na tur bat ra umana ebar kal Israel

A kakailai na nitutua.

Gori Israel na biti dari:
Di ga vakavakaina milate iau papa ra kilala iau ga bul boko tana;
Di ga vakavakaina milate iau papa ra kilala iau ga bul boko tana;
Ma pa dia ga uvia pa iau.
A umana tena niipuk dia ga ipipuk ra tamurugu;
Dia ga pait ra umana lolovina nga na ipipuk tana.
Ra Luluai a tena takodo,
I poko kutu varbaiane ra vivi umana tena varpiam.
Boina ba diat a vavirvir, ma da pukue vatalil diat,
Diat par dia milikuane Sion.
Boina ba diat a da ra vura ta ra ul a pal,
I makuk ba pa i pupu boko;
Ma ra tena nidodoko pa i vatur ia ma ra limana,
Ma nina i vivi pa i vung ia ta ra bongobongono.
Diat bula dia vana pakit pa dia biti:
A varvadoan kai ra Luluai na ki ta vavat;
Ave tata vadoane avat ta ra iang i ra Luluai.

Copyright information for `KSD