Song of Solomon 2

Iau a lelegurua maro Saron,
Ma ra vaigoara ta ra malamale.

Da ra vaigoara livuan ta ra umana kait,
I damana kaugu vakak livuan ta diat ra vaden.
Da ra gamata livuan ta ra lavur davai na pui,
I damana kaugu vakak livuan pire ra tarai.
Iau ga ki ma ra gugu ta ra maluruna,
Ma ra vuaina i kalami piragu.
I ga ben tar iau ta ra pal na nian,
Ma kana vakilang nina i bebe taun iau, ia ra varmari.
Avat a vadekdek iau ma ra vuai na vain di vuare, ma avat a vamaram iau ma ra gamata,
Tago iau mait ma ra varmari.
Boina ba ra limana, a maira, na va ta ra kabinamur na ulugu,
Ma ra limana tuna na tal iau me.

Ea, a umana vavina Ierusalem, iau vargat avat
Tai ra umana vakak na leing ma ra umana me,
Ba koko avat a vararak pa ra mamainga upi ra varmari
Tuk tar ba i arikai.
Ra nilai kaugu vakak! Gire i vut,
I pil ta ra lualuana, i pipil tur vanavana ta ra buabuana.
Kaugu vakak i da ra vakak na leing, ba ra nat na me;
Gire, i tur ta ra papar a pal,
I gigira ruk ta ra umana mata na kalangar,
Di gire ta ra liplip na ubene.
10 Kaugu vakak i ga tata, ma i ga biti tagu;
Una tut, kaugu vakak, kaugu valilingina, ma dor a vana;
11 Tago ra e na madoldol i tar par,
I tar par ra bata;
12 Di gire ra umana pupu na davai ta ra gunagunan,
Ra e kai ra umana beo nina dia kakailai i vut,
Ma di valongore ra nilai ra uka ta kada gunan;
13 Ra vuai na lovo i matuka vanavana,
Ma ra umana vain dia pupu,
Ma dia ang na vuai.
Una tut, kaugu vakak, kaugu valilingina, ma dor a vana.
14 Ea, kaugu uka ta ra umana ngovo na vat, ta ra bakbakit ta ra ar na vat,
Boina ba ina gire ra pal a matam, boina ba ina valongore ra nilaim,
Tago ra nilaim i kalami, ma ra pal a matam i vakak.

15 Avat a kinim vake ra umana leing na pap, ra umana nat na leing na pap, nina dia kokore ra uma na vain;
Tago kaveve umana vain dia pupu.

16 Kaugu vakak, ia kaugu vakak iat, ma iau kana,
I ian livuan ta ra umana vaigoara.
Ba i vuvu ravian ma ra lavur malur dia panie,
Una talil, kaugu vakak, ma una da ra vakak na leing ba ra nat na me
Ta ra umana luana dia ang na vuai.
17 

Copyright information for `KSD