Song of Solomon 3

A nuknuk i ra taulai kalama a vavina

Nina ba ra balagu i mari ia, iau ga ngarao upi ia ta ra umana bungbung na marum ba iau ga va ta kaugu vava;
Iau ga ngarao upi ia, ma pa iau ga tikan tadav ia.
Iau ga biti: Gori ina tut, ma ina vana vurvurbit ta ra pia na pal,
Ina tikan upi nina ra balagu i mari ia,
Ta ra umana nga ma ta ra lavur nga dia tababa;
Iau ga tikan upi ia, ma pa iau ga tikan tadav ia.
Ra umana monamono nina dia vana vurvurbit ta ra pia na pal dia ga tadav iau,
Ma iau ga biti ta diat: Dave, ava ga gire laka nina ra balagu i mari ia?
Iau ga vana kan diat, ma pa i ga vavuan
Ma iau ga na tadav nina ba ra balagu i mari ia.
Iau ga tal ia, ma pa iau ga pala vue
Tuk iau ga ben pa ia tar ta ra kuba i nagu,
Ta ra pal kai nina i ga lalau pa iau.

A umana vavina Ierusalem, iau vargat avat,
Tai ra umana vakak na leing ma ra umana me,
Ba koko avat a vararak pa ra mamainga upi ra varmari
Tuk tar ba i arikai.

Diat dia vanavana ta ra varbean

To ia go i pot maro ra bil da ra umana lologoi na mi,
Nina i ang na vuai ma ra bira na davai, ma ra bulit i ang na katkat,
Ma ra kabang kai ra umana tena kunukul?

Ea, ia ra vava kai Solomon,
A laptikai na vinun na dekdek na tutana kai Israel
Dia tur kikil ia.
Diat par dia melem ta ra vinarubu ma ra pakat na vinarubu;
Tikatikai i vi tar kana pakat ta ra paparai na kauna,
Upi koko ta bunurut ta ra marum.

Solomon ra king i ga pait kana ta kiki na vinavana
Ma ra davai maro Lebanon.
10 I ga pait ra umana pagapaga tana ma ra silva,
Ma ra ruarua tana i ga pait ia ma ra goled, ma ra kiki tana i ga pait ia ma ra mal i meme marut,
A umana vavina Ierusalem
Dia ga mal ia ma ra varmari.

Avat a vana, a umana vavina Sion, ma avat a gire ra king Solomon,
I vung ra kere nina tinana i ga vatoke tar ia tana ta ra bung di ga tane bat ia,
Ta ra bung i ga gugu ra balana tana.
11 

Copyright information for `KSD