2 Corinthians 7

Pasogop pam migat, ualam Morowa mirio midaiap buun. Are ratmat ga buvaiam mirier kirinimup ganam la bume makosar ira ma neip buo ga ira ma agarip buam. Eva, eba bubabaim ba migat. Ga buraung aime Morowa ga abuluan migat tavuk ila babai ma mirier lap ganam.

Ekelesiap onim Korin la mialam ibup ma iro kirinim ga teuba Paulo migat maime

Tie, mimarikpang meba mimanim dalap mi la uakap! Tale kan akosarpang tavuk ila kire ira migana ba kabirana mi. Tale kan akirarapang migana ba kabirana mi meba alaming. Tale kan avanapang migana ba ga paranam pagap am. Karuk. Tale kan tuaramo uriro ties meba mivurepang o ties. Karuk. Memani, tiespang ara tinan gare ro, Napang maset me milam. Are ratmat ga leba miving, eba paving ga mimi. Pa leba mimung, eba gat pemung ga mimi. Mating nagan ira mi, are ratmat ga tale kan turaio ties ba me milam. Na tara la tiestung me milam, tume teruba me milam ga tuaviam bop mi me nakap me tavuk la amiuluan. Me mirier giginanimup la betmeng ira pa, tume agat me milam. Ga itmat la makosarong dalap tuo ga maiot teteiliat, ga dakieng tenubap na dalap tuo.

Memani? Muana, na tara la betpang na provins Masedonia, tale puopang meba aagapalie maset. Memani, non ara giginanimup la betmeng ira pa. Non gat paga, non inamaniap la meinio ties pang ga nenananpala o ties ga mirie. Pa parau ga giginam dalap pa. Pa na irio tara, Morowa la ume mairorot dalap ma inamaniap mila merau, asagaong Taitas me pai ga maidangong gat dalap pa ga ponama teteiliat na tara la agimapang. Na tara la betong Taitas pai, maionama bat dalap tuo teteiliat. Talet iriro, pa na tara la paulo mimi la mairorotming dalap a, urio la mairorotieng dalap pa. Toulo Taitas la miga maset togimaming, ga meliba dalap mi me kiribasiap mim la makosarming tinan, ga mitara agatming meba narit ba ma dalap mi ga turuo. Are ratmat ga mitara teruba.

Migat, tinan la giginam dalap tuo. Memani, urio babam tung la ialo giginanim miun. Pa titot la karuk, memani orit urio giginanim la eba rot iot a tara ila papoi. Titot la teruba, tale teruba me giginanimup mim. Karuk. Teruba me urio giginanim la mikosarieng ga marigimeng dalap mi. Tira, Morowa kan la ualo urio giginanim miun, are ratmat ga tale kan arot mikiraraieng ties pang. Karuk. 10 Memani ga tiestung gare tiro? Muana, na tara dalap mila giginam la ume ualam Morowa, urio la ime makosarieng teip ga marigimeng dalap ma, at irio tavuk ga ina ume malagi Morowa. Pa giginam ma dalap ma teip onim na kimanam, la tala maagailie meba marigimeng dalap ma ga naganmeng ira Morowa. Karuk. Pa urio la ime ialo nuvarap maun. 11 Tie, agimaming man paga la alagiong Morowa na ninimiap ming o urie giginanim: Imu urie giginanim agat ming meba masingmiala la tale akosarming tavuk ila kire. Ga temaiara dalap mi kirat meba nekaromela ga tavukup mila kiram. Ga mirau migat me noba tavukup mila kiram la namo betmeng. Eva, miga togimaming ga mimamaranim meba akosarming tavuk ila puvuvui. Are ratmat ga mimamaranim ba meba airorotming irio migana la okosarong kirinim. Tie, ira ma mirier pagap la makosarming meba oirorotming urio ties, tavuk ming la pasinguala tale mimaning kiribas.

12 Are ratmat ga tinan la omirtung urio babam me miun. Pa tale omirtung urio babam meba agattang me irio migana la okosarong kiribas. Ga tale agattung aime irie non migana la okosarong irie migana kiribas ira a. Karuk. Muana ga omirtung urio babam la are ro: Le kan misingtala na ming kan maset me palam ga omiuluan ties pang na irap a Morowa. 13 Met iriro tavuk, maidangong Morowa dalap pa ga ponama teteiliat. Non gat paga, dakieng tenubap ula kakanu migat na dalap pa! Memani, paulo Taitas a gas a tavuk ila muri la akosarming ira a, ga kadik ang la aiolai ga auup malina muranama a. 14 Tinan, tuaviam bop mi me nakap na tara la man gastung ga Taitas. Ga na tara la ula mii, asinguala tavuk ming o ties tung la migat o. Are ratmat ga tale kan mulipaba me tiesiap la paviam bop mi. Karuk. Memani, asingmiala Taitas o ties tung la migat o are mirier taraiap la pame paramo ties migat me miun. 15 Me nuraiap ula kanu maset, alagiming Taitas ga mipto ties ang. Ga mamiuluan mirier pagap la miulo meba makosarming. Eva, inagat agatong Taitas me mitmat ga mitara naong me milam. 16 Teruba titot. Memani, nagantung migat, eba bat makosarming tavukup mila puvuvum.

Copyright information for `KTO