aSam 112:9

2 Corinthians 9

Ties me urio kamniap, urie la eba magailie ekelesiap

Tie, omit ara o urio kamniap la paga palang meba maagaalie ekelesiap onim Iudaia. Are ratmat ga tala kan omirtung ties ba ula laklago me uritmat. Memani, marit ara dalap mi la temaiara meba okosarming urio ubi, ga mirier taraiap tume mavientung bop mi na irap ma Masedoniap, marulo gare ro, “O unan karanim urangameng ara ekelesiap na taun Korin na provins Akaia meba pumaiarang urio ubi.” Tie, mepto urio ties me milam la mimamaranim meba okosarming urio ubi, ga urio gat la imuam papot ma Masedoniap meba okosarmeng. Pa tale narung me uriro ties la paramo meba mavienieng bop mi ga betieng gare ba ties agarit. Karuk. Narung meba urangaming aret tie la marulo. Are ratmat ga masagarung naien ma ekelesiap papap ga mela mi. Memani, turau ebun betieng ubi ming gare ro, Na tara noba ekelesiap onim Masedonia la eba mela ga turuo ga migimapang, la tale orangaming urio kamniap ga eba mulimiba maset. Ga eba muliruba gat, memani tume mavien bop mi. Are ratmat ga masagarung miriro papap meba meke me rulam ga mela migimameng, ga lake orangameng urio kamniap la mirulo meba osagaming. Ga met iriro tavuk, urio kamniap eba terangaieng gare kamniap migat la eba mialang un tenubap, ga eba tale are ba paga la paga paranang miun.

Tie, me ubi meba maagamilie ekelesiap papap mim, agatming maset ume uriro ties: “Migana la ulio tatak paparak, ebat arang tatak parak. Pa migana la ulio papot o paparak, eba arang papot o paparak.” Mimi ganam narit narit le lake maset agatming na dalap mi kan, ga omiuluan it urio agat ga mialang kamniap. Ebun giginam dalap a migana ba ga eba alang kamniap. Ga ebun amaranmela inamaniap meba alang kamniap. Irio tavuk la tale mumuri na irap a Morowa. Memani, naong Morowa maime inamaniap le maialang kamniap un tenubap. Ga puoong Morowa meba alam mirier pagap ganam miun o ubonuvarap ang. Ga eba mimanim papot ma pagap meba makosarming ubiap mila mumurum ga maagailie gat mirie non inamaniap gat mirier lap ganam. Are la ilo non Sam me irio tavuk gare ro,

“Irio migana la ualam papot ma pagap maun inamaniap mila baim, are migana la magoong kabop tapmat na ubi. Tavuk ang ila puvuvui la ut maset atatan makin.” a 
10 Tie, Morowa la ume ualam kabop ga paparakiap maun inamaniap, irie la eba gat alam papot ma tarap meba makosarming tavukup mim mila puvuvum ga eba mibodakang maset a tavuk ila puvuvui. 11 Eva, eba alam Morowa papaluaip ma pagap miun, ga puoming meba mialam papaluaip ma pagap maun ekelesiap papap. Pa leba okosarming gare tiro, tie eba paving urio kamniap me maun ekelesiap onim Iudaia, ga papot ma inamaniap la eba meivang temaieng me aun Morowa me ubi la okosarbuong. 12 Migat, urio ubi la okosarming ga mialo kamniap, la eba magailie non ekelesiap la kagesmeng. Ga non gat paga, irio tavuk la eba makosarang ga eba maset meivang temaieng me aun Morowa. 13 Uriro ubi la okosarming meba magailie ekelesiap papap, busingiala gare ro, Mime nagan iro bais ula muru ang Karisito ga mime omiuluan maset ties ang ga mime magamilie mirie gat non ekelesiap. Are ratmat ga eba ovienmeng bonim a Morowa. Ga tara la omela ekelesiap onim Iudaia uro kamniap, meira la mialo kamniap meba gat magamilie mirie non teip, meba gat ovienmeng bonim a Morowa. 14 Ga eba marikmeng me ai Morowa meba milaminaisang. Eva, eba omeira la dakming migat o ubonuvarap ang Morowa. Are ratmat ga eba parepmeng dalap ma ira mi. 15 Bualang temaieng ula kakanu aun Morowa me urio kamniap ang, Iesu Karisito. Memani, kamniap la ualo Morowa buun, urie la mitara kakanu, are ratmat ga tale puobuong meba buaramang ma nanamup buo.

Copyright information for `KTO