Titus 3

Akosarbuong tavuk ila mumuri gare Morowa la akosarong tavuk ila mumuri

Tie, nemung agarip maiam inamaniap meba maionang mapat teip mila uke ga gavamanip, ga mameuluan tiesiap maiam ga man urangameng meba makosarmeng mirier ubiap ganam mila mumurum. Buat maiaramo ties ula kiro me ira migana ba, ga buat nemenam o ties. Pa mirier taraiap le maionang un nagan ga makosarmeng tavukup mila murum ga masingmaiala a tavuk o tekapir ira ma mirier inamaniap.

Memani, tinan na tara la tale abit Morowa, tie agat buong la tale uakap, bubuo gat la bunama garet tie: Banbananieng agat buong ga bume oguek ties. Buvanameng non ara non ara tavukup mila kiram onim na uro kimanam ga kabuna garet tie: Bubuot teip o ubi agarit maiam non ara tavukup o na me neip ga tavukup o tenubap me neip. Ga bume bunum ana tavuk meba makirarabuong noba inamaniap, ga kiram dalap buo me non inamaniap na tara la maionama maset. Ga bume akosar tavuk o mukmukanim ga tavuk o nekaronulap. Pa na tara la ina bulagiong irie Morowa, tie bubouvara ga akosarong tavuk o na ira buo uakap, ga ina bulagiong. Pa akosarong gare ro, tale muana la bume akosar tavuk ila puvuvui na irap a. Karuk. Pa iro kadik ang kan, ina bulagiong. Irie kan la bubouvara ga bukosarong ga betbuong gare madalakip mila neim, ga uala Muranama Ila Babai ninimiap ula nou buun. Iro ubi ang Karisito Iesu, irie migana la ina bulagiong, Morowa la ourukong ngangas ang Muranama Ila Babai ga maset kan bubuo. Bubouvara Morowa ga bukosarong gare tie meba betbuong gare inamaniap mila mumurum na irap a, ga buiteong meba obula ninimiap la iot atatan makin. Ga man ouanbula uriro ninimiap la iot atatan makin. Migat ara iro utmat ties tung. Are ratmat ga manalava maranit ma miro pagap meba temamalienmeng miriro ekelesiap ga mamaranim ba meba makosarmeng tavukup mila mumurum. Leba okosarmeng gare tiro, tie eba temameng maset na irap a Morowa ga eba magamilie mirier inamaniap ganam.

Pa buat nupto ties o kakarabunim maiong teip la mitara nameng me bukbuk ga nenganganulap ga o ties ma bop ma eap maiam ga nenganganulap o ties a muana o maimai ang Moses. Bira, mitmat tiesiap la tale puomeng meba buagamelie ga abuluan tavuk ila muri. Ga buat danunam o ties ga teip la namo tiesmeng a gas o bangut pa dusnang kakailiat mauluo tiesiap ma bop ma eap maiam ga buat negagemela ma tiesiap me muap ma maimaiap am Moses. Memani, miritmat tiesiap la tale puomeng meba buagamelie ga abuluan tavuk ila mumuri. Are ratmat ga buat makosarming miriro tavukup. 10 Ga leba noba migana la muo ga masingala o non ara ties o usingnualap ga akosarang tavuk o ukirara o lotu, eva nalang ties ula mamaranu aun meba airorotieng tavuk ang. Pa leba okosarnang gare tie a namurit tara o narain tarapien, ga tala kan upto ties nung, tie anolaing ga nalang ibunam nuo gano ira a. 11 Anit ara, migana gare ratmat la oulai ties migat, ga ume makosar tavukup mila kakorikmeng. Miriro kiribasiap am kan la maiabua ra na ties.

Ties lagorang

12 Tie, tara la eba asagarang Atemis o Tikikas meba muong tie noi, tie kakalait onoping alang ba meba munang toi na taun Nikopolis. Memani, tuga tonang na pianam Nikopolis na tara o susugun ga ifif ula mamaranu.

13 Tie, maset unaleng bo Apolos ga Senas, iruo migana la oit maset maimai. Na tara la mulio noi, tie leaganalie ma pagap meba tale kagesliong a paga ba na tara la eba limung na alang. 14 Teip ga magaulap buam le maset amira tavuk meba okosarmeng ubi ula mumuru ga magamelie inamaniap mila baim. Ebun maionama ekelesiap agarit ga tale ameuluan tavuk ang Morowa.

15 Mirier inamaniap ganam la maionama ga turuo la maialo “la ula muru” noun. Ga nalang gat “la ula muru” pang maun ekelesiap la mime nameng me palam.

Ubonuvarap ang Morowa le iot ga mimir ganam.

Copyright information for `KTO