1 Corinthians 12

Yaubada yana aiyauya vehabada

Tahiguwao, nuwanuwagu na Yaubada yana aiyauya aluꞌaluwada vehabadi yalivahi na amhanapui. Wuwuna mwalona guguyou yana tupwa ainai ammiyamiya na vali abatapwalolo aidiyai amtalatalamwegomiu, hiya nigele howahowana ta hiꞌaubabada, na hesi hiꞌoyaꞌoyamaegomiu. Eeta teina hauga ebe yaiyadiwo omiu Yaubada Aluꞌaluwana alimiyai imiyamiya, neta nigele Yeisu amyawalo dobidobiyei, na hesi amꞌawa Badaei, wuwuna nigele teya yaiya howahowana na Yeisu iꞌawa Badaei ebe nigele Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainai iyamiyamiya.

Aluꞌaluwa Veꞌahihi ehebo taꞌi na hesi yana aiyauya alidai vagana yo vagana. Badane ehebo aꞌava, na yada hagu vagadi yo vagadi tomowa tamohemohedi. Paihowa vagadi yo vagadi ta paipaihowaidi na wuwudi ehebo aꞌava neta Yaubada, iya ginauli maudoidi iꞌabiye mahalavadi.

Na Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana aiyauya ehebo ehebo alidai neta maudoida ada hagu vehabana. Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana aiyauya ana ita vagadi yo vagadi, wuwuna tomowa ehebo ana aiyauya nuwamasele, na ehebo hanapu ginauli dawadawanina vehabana. Na ehebo yemidi, yo ehebo taulovala adi tauhagu. 10 Na ehebo vedevedede ana paihowa, na ehebo tauwalo mahalava, na ehebo vali aluꞌaluwa adi abaꞌatai nuwana namwanamwana bo yababana, na ehebo hinage vali alina howahowana na aidiyena iꞌaubabada, na ehebo hinage alina ana taubui. 11 Aiyauya teina Aluꞌaluwa Veꞌahihi iya ivesinuwa, na iꞌaiyauya ehebo ehebo alidai, na imohegita na dova tapaihowaidi.

Tau ehebo na yaunao bagibagilidi

12 Ita dova tauꞌehebo eeta tahanapuiyaꞌo ebeha tauꞌehebo, na yaunao bagibagilina. Taune neta Besinana na yaune neta ita. 13 Wuwuna maudoida bada tabapitaisoꞌo, Aluꞌaluwa ehebo ainaena, na bada taveboda eheboꞌo. Ai Yudeya yo omiu vali tupwa aidiyena, yo taumiya vitai yo taumiya namwanamwa, na bada maudoida taveboda eheboꞌo ta Aluꞌaluwa Veꞌahihi alidai imiyamiya ainaena.

14 Moiha, yau nigele ehebo na hesi maudoina vagana yo vagana. 15 Ainaena ebe ae iwalo, “Yau nigele tau yana boda ainai yamiyamiya, wuwuna yau nigele nima”, Yana walone teina nigele walo moiha. 16 Hinage ebe dova talina iwalo, “Yau nigele tau yana boda, wuwuna yau talina, na nigele mehe”. Talina yana walone nigele walo moiha. 17 Ebe tau maudoina mehe aꞌava, nigele howahowana na walo teya ibenalei, na ebe hinage tau maudoina talina aꞌava nigele howahowana yo ginauli teya iꞌita. 18 Na Yaubada tenem dova inuwatuwui na yau maudoidi yadi paihowa imohedi. 19 Wuwuna ebe yau ehebo taꞌi, neta nigele tau maudoina. 20 Ainaena tauꞌehebo taꞌi ipaihowai na hesi yauna bagibagilidi.

21 Eeta nigele howahowana na hinage mehe iwalo nima ainai, “Nigele nuwanuwagu owa”. Na hinage nigele howahowana na vahu iwalo ae ainai, na iwalo, “Nigele nuwanuwagu owa”. 22 Na tupwadi hinage tauda yaunao adi ita dova hitapiya, na hesi yadi paihowa mwalaꞌina tauda ana hagu vehabana. 23 Hinage yaudao tupwadi havena tawalowalo vetuvehaedi nuwana vehabadi tahinihinimaya na hesi taꞌita avivinidi yo ta dawanidi. 24 Na nigele tauda maudoina adi ita avivini dova. Wuwuna Yaubada tauda ipaihowai na ebeha yauda maudoina hiya nigele adi walo vetuvehae na taꞌita avivini iliꞌilimanidi. 25 Eeta havena wahei imahamahalava tau yaunao aidiyena. Na hesi maudoina hivetoyatoyawa na maudoidi hivehaguhagu yada paihowa aidiyena. 26 Wuwuna ebe yauda ehebo imuya mata tauda maudoina himuyamuya hinage. Ebe yau ehebo mayana yaliyaya mata tau hinage maudoina hiyaliyaya.

27 Ita maudoida Besinana taunao na ehebo ehebo taunane yaunao. 28 Wuwuna yada paihowa Yaubada yana boda holanai vagana yo vagana, Yaubada iꞌaiyauya alidai, mugai hiya Besinana ana tauyewasao, yo mulitai tauwalo mahalavao, mulitai tauveꞌitao, yo vedevedede adi taupaihowao, yo taulovala adi taupaihowao, yo tauhaguwo, yo taumugaiwo, yo hiya vali alina adi tauꞌaubabadao. 29 Maudoida tauyewasa, bo? Maudoida tauwalo mahalava, bo? Maudoida tauveꞌita, bo? Maudoida vedevedede tauꞌabiye maseledi, bo? 30 Maudoida tauꞌabiye namwanamwa, bo? Maudoida alina vauvaudi adi tauꞌaubabadao, bo? Maudoida walo ana tauꞌabiye masele, bo? Nigele aliꞌalili. 31 Paihowa teina Yaubada iꞌaiyauyaei maudoidi alidai, ainaena ilowoinanegomiu na amnuwanuwatuwu aiyauya namwanamwadi vehabadi, na hinage amwaha namwanamwana yaveꞌitagomiuꞌo, neta velau.

Copyright information for `KUD