1 Corinthians 14

Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana aiyauya

Ainaena tatowoi wahiwahiyala na tavelavelauyowegita moiha, na hinage tatowoi wahiwahiyala na Yaubada Aluꞌaluwana yana aiyauya alidai talobaidi, na aiyauya ehebo namwanamwa alilina, neta walomahalava Yaubada yana nuwatuwu tawalo mahalava mugaiyei. Na ehebo hinage aiyauya tomowa aidiyai, neta vali alinao adi aubabada vehabana. Ebe vali alina aidiyena taꞌauꞌaubabada, neta Yaubada iya ainai taꞌauꞌaubabada, na nigele tomowa aidiyai, ainaena walowone adi nuwamasele tomowa aidiyai ipalipali, ta teina Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyalaena nuwamasele dawadawanina tawalowalowedi, ainaena tomowa nigele hiyanuwamasele. Na ebe tawalo mahalava tomowa aidiyai, na yada walo ainaena hinuwamasele, neta adi hagu, atepatu yo yaliyaya vehabadi. Na ebe yaiya vali alina ainaena iꞌauꞌaubabada, neta iya bada ihaguhaguyoi, na hesi ebe tauwalo mahalava hiwalo tauyemidiwo bodadi alinadiyena neta maudoidi adi hagu. Yau nuwanuwagu na maudoimiu vali alina aidiyena amꞌauꞌaubabada. Na hinage nuwanuwagu mwalaꞌina na amwalo mahalava, wuwuna tauwalo mahalava yadi paihowa ginauli mwalaꞌina, na walo vali alina aidiyena nigele ginauli mwalaꞌina, na hesi ehebo taubui imiyamiya na walodine iya ibuibuidi, neta ginauli namwanamwana boda adi hagu vehabana.

Tahiguwao amnuwatuwu avivini ebe yalalaowa alimiyai, na vali alina ainaena yaꞌauꞌaubabada alimiyai, nuwana mata nigele hagu ainaena amyalobai. Na hesi ebe yalaowa alimiyai lautowoi vauvauna yo nuwamasele yo walomahalava yo veꞌita yamohegomiu, teina abahagu alimiyai. Nigele iyadumwalu ebe tomowa huwehuwena hiyuvi awawai na wali teya hiwaliyei neta mata nigele habuluna tomowaone hiyabenali lobai. Na hinage ebe yaiya yoguli iyuvi awawai, alinana ana nuwamasele nigele tayahanapui, aleha vehabana, bo hava ana yoga vehabana. Dova hinage ita, ebe nigele tayawalo dumwalu nigele howahowana tomowa yada walone hiyanuwamasele vehabana, wuwuna yada walone dova walo awaꞌawawa yo taꞌe awaꞌawawa. 10 Na moiha, baleꞌuwai alinaone hibagibagili alilidi himiyamiya, na tupwa ehebo ehebo aidiyai taumiya dalavaone hiya alinadi hihanahanapuidi. 11 Ainaena ebe vali tupwaone alinadi nigele yayahanapuidi, yau dova taumana wuwuna yateibaba, eeta nigele howahowagu na alinadi yahanapui. Na hinage hiya nigele howahowadi na yagu walo hihanapui. 12 Yauwedowo augeluwo, nuwanuwamiu na Yaubada Aluꞌaluwana yana aiyauya alimiyai amvaidi, ainaena ilowoinanegomiu na amtowoi ta ami aiyauyane aidiyena yana boda amꞌabiye wahiyaladi.

13 Na ebe teya alimiyena vali alina aidiyena iꞌauꞌaubabada, ilowoinanei na iꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai na nuwamasele ilobai, yo ainaena yana walo ibui ta tomowa aidiyai iwalowalo mahalavaei. 14 Wuwuna ebe vali alina ainaena yaꞌawaꞌawanoi, alinane ana nuwamasele nigele yayahanapui, wuwuna aluꞌaluwagu ibom iꞌawaꞌawanoi, na hesi yagu walowone nigele yayahanapuidi, hava vehabadi yaꞌauꞌaubabadane. 15 Na ilowoinanegau ebe mayagu nuwamasele yo hinage aluꞌaluwaguwena yaꞌawaꞌawanoi, na yawali vetuvehae Yaubada ainai aluꞌaluwaguwena na hinage mayagu nuwamasele. 16 Ebe yaiya owa aluꞌaluwamwena unoꞌonoꞌowei, vali alinanaena, nigele uyahanapui, yo am geluwone nigele hiyanuwamasele, vedova mata hiꞌawa moihaei? 17 Walo vetuvehae inamwanamwa, na hesi nigele iyanamwanamwa alili wuwuna ada geluwo nigele iyahaguidi. 18 Eeta yaꞌawa yauwedo Yaubada ainai wuwuna vali alina aidiyena yaꞌauꞌaubabada alili abo omiu. 19 Na tapwalolo miya ahaina ainai, nuwanuwagu alina yehana yahanahanapui ainaena veꞌita ahuꞌahubalina yawalowei tomowa aidiyai na nigele yayaꞌawa namwanamwaei vali alina ainaena yaꞌauꞌaubabada alili, wuwuna tomowa nigele hiyahanapui.

20 Tahiguwao, havena yami nuwatuwu dova hedaheda, na hesi yami nuwatuwu dova towaho mwalaꞌina yana nuwatuwu. Havena paihowa yababana vehabana amnuwanuwatuwu alili yo ebeha amhanapuiyaꞌo. 21 Wuwuna Buki Veꞌahihi holanai Yaubada yana loina ehebo imiyamiya, iwalo:

“Taumanao howola hilaoma na vali alinao aidiyena yagu bodao aidiyai yagu walo hiwalo mahalavaei. Na hesi havena yagu walone himulimulitaedi.”
Yaubada yana walo dova.

22 Wuwuna alinao vagadi aidiyena taꞌauꞌaubabada, neta veꞌiveꞌilala nigele ita tauyemidi vehabada na hesi hiya taumiya ganamuli vehabadi. Na walomahalavaena taꞌauꞌaubabada neta veꞌiveꞌilala nigele taumiya ganamuli vehabadi na tauyemidi vehabada. 23 Na ita ebe tapwalolo vehabana tamiya ahaigita na vali alina aidiyena taꞌauꞌaubabada, na tupwadi nigele Yeisu ana tauyemidiwo hiluwu na alinada palipalina hibenalei, mata yadi nuwatuwu ebeha tabuwa. 24 Na ebe maudoida Yaubada yana walo tawalo mahalavaei na tupwadi hiya nigele Yeisu ana taumulitao hiluwuma ta walomahalavane hibenalei mata yadi yababao hiꞌita lobaidi na hiveꞌewauyoidi. 25 Yo ainaena yadi nuwatuwu dawani vehabadi hinuwavitai na hihinimaya, na Yaubada mehenai hibeꞌu aitulu na ainai hipwagogo na hiꞌawa moiha, yo ainai hiwalo, “Moiha, Yaubada baidamiu ammiyamiya”.

Tapwalolo ana amwaha

26 Tahiguwao, ebe tapwalolo vehabana amluwuluwu, ehebo towaho wali iꞌabihini, ehebo iveꞌita, na ehebo nuwatuwu vauvauna iwalo mahalavaei, na ehebo vali alina ainaena iꞌaubabada, na ehebo alinane ibuidi, na aidiyena paihowane boda hihaguidi. 27 Na ebe vali alina tomowadiyao hiꞌauꞌaubabada, neta inamwanamwa mata hitau bwau bo hitau tonuga, hiꞌaubabada na hesi ehebo ehebo hiꞌaubabada na yadi aubabada ana taubui mata walowone ainodi iwalo mahalavaedi. 28 Na ebe alinaone nigele adi taubuiwo, havena teya yaiya vali alina ainaena iꞌauꞌaubabada tapwalolo ana hauga ainai, na hesi ibom nuwanaena iꞌaubabada Yaubada ainai.

29 Na hinage tauwalo mahalava hitau bwau bo hitau tonuga hiꞌauꞌaubabada ta ambenalei na yadi walowone vehabadi amnuwanuwatuwu iliꞌilimani. 30 Na ebe ehebo towaho tapwalolo holanai imiyamiya yo hanapu vauvauna ilobai, itowolo na ginaulinane iwalo mahalavaei, na tauguguyane inobu. 31 Na maudoimiu howahowamiu na ehebo ehebo amwalo mahalava, yo amꞌabiye wahiyalagomiu, na nuwamiu amꞌabiye namwanamwadi. 32 Tauwalo mahalava howahowana yo yadi aubabada hiꞌita avivini. 33 Wuwuna Yaubada iya iꞌabiꞌabiye dumwaluwegita, eeta mayada nuwahegoya tatapwatapwalolo.

34 Na waiwaihiu omiu, ilowoinanegomiu na tapwalolo ainai amnobu na walo ambenalei. Wuwuna Buki Veꞌahihi ainai Mosese yana loina waiwaihiu vehabadi teina dova, na dova hinage tauyemidiwo vehabadi tupwa maudoidi aidiyai. 35 Ebe waiwaihiu maudoidi na hava hihanapui, howahowadi na yadi vadai mwanediyao hipanivilaedi na hiya hiveꞌitadi. Wuwuna ebe waiwaihiu hiwalo tapwalolo ainai, abahinimaya alidai.

36 Na havena amnuwanuwahaehae ebeha ambom alimiyai Yaubada yana walo imahamahalava, yo ambom alimiyai imiyamiya. 37 Na hinage ebe yaiya inuwatuwui ebeha ibom Yaubada yana tauwalo mahalava na Yaubada Aluꞌaluwana ainai imiyamiya, na yana nuwamasele imohei, mugai ihanapui ebeha yagu walo leta teina ainai yavetamalenawa, neta Yaubada yana loina alimiyai. 38 Na ebe tomowane yagu walo nigele iyaꞌawa moihaei, yana walo havena amꞌawaꞌawa moihaei.

39 Ainaena tahiguwao, ilowoinanegomiu na amtowoi wahiwahiyala ta Yaubada yana walo amwalo mahalavaei, na vali alina adi walowone vehabadi havena amꞌauꞌauhidi tapwalolo ainai. 40 Na hinage ginauli maudoidi dumwadumwaludi namwanamwadi yami tapwalolo aidiyai ampaihowaidi.

Copyright information for `KUD