1 Corinthians 16

Velau tauwewelohe vehabadi

Ehebo hinage ginauli, velau Yaubada yana tomowao Yelusalem ainai adi hagu vehabana. Mwalona Galetiya yadi velau vehabana yawalo aulidi, ainaena omiu dova hinage ampaihowai. Neta tapwalolo ehebo ehebo aidiyai yami velau ammwaumwauwidi. Ebe yami mane mwalaꞌina velau mwalaꞌina, na ebe yami mane habuluna yami velau hinage habuluna, na hauganane yalaowa, bada yami velau imiyamiya. Na ebe hauganane yalaowa alimiyai tupwadi ami geluwo amvesinuwanedi na yami velaune hilawei Yelusalem ainai, na hinage Yelusalemaone yadi leta yalele na velaune baidana hilawedi. Na ebe ilowoinanegau, yau baidaguwao alau Yelusalem.

Teina hauga nuwanuwagu na yalau Masedoniya na mulitai yalaowa alimiyai, na neta ainai yaꞌaiyawasi. Mata nuwana neta ainai yamiya daodao ana higa gwaugwau ana hauga iꞌovi, na aiteya tupwa yanuwanuwatuwui ainaena amhaguigau ta yaꞌadau lau aidiyai. Wuwuna nigele nuwanuwagu hauga ubwaꞌubwana omiu baidaguwao tamiyamiya, na hesi ebe Yaubada italam, ainaena hauga tupwana daodaona baidamiu nemai tamiyamiya. Teina hauga Epeso ainai yamiyamiya ana higa Buidiꞌwa guyauna iꞌovi na mulitai yalaowa. Wuwuna dalava teina ainai howahowana na Yeisu yana paihowa mwalaꞌina yapaihowai, bwagana agu alehao himiyamiya, na nigele yayamodemode aidiyai.

10 Na Timoti hinage ebe ilaowa alimiyai, amyogaei yami vadai na amꞌabiye yaliyaya moiha, wuwuna iya yada Bada vehabana ipaipaihowa, yau dova. 11 Na havena yaiya Timoti isosomanaei, na hauganane ilalau gwaipilema aliguwai amhagui na mayana yaliyaya ilau gwaipilema, wuwuna iya na tupwana tahinao hinage yahaꞌwahaꞌwaidi.

12 Apolosa hinage iya tahida ehebo, na mwalona Apolosa yaꞌawanoiyei ebeha tahidao baidanao hilaowa alimiyai, na itaꞌwataꞌwata, na ebeha teya hauga ainai inamwanamwa abo ilaowa.

Walo yana abaꞌovi

13 Augeluwo amꞌita avivinigomiu, na yemidi moiha ainaena amtowolo momohi na amwahiyala mayami atepatu. 14 Yo hinage yami paihowao maudoidi aidiyai amvelavelauyowegomiu.

15 Sitepana yana huhu amhanapuidiꞌo ebeha hiya Besinana ana tauyemidiwo mugai tupwa Gilisi ainai, na hitalamwedi Yaubada yana tomowa adi hagu vehabana. 16 Ainaena nuwamiyai yamwauwi na yadi walowone ammulitaedi, yo yaiyadiwo hinage baidadiyao Besinana vehabana hipaipaihowa hiya hinage ammulitaedi. 17 Hauga teina yayaliyaya mwalaꞌina wuwuna Sitepana yo Potunato yo Akaikosi bada hilaomaꞌo, na hiya dova omiu miyalaemiyao bada hiꞌabiꞌabiye yaliyayagau. 18 Dova omiu mwalona hinage hiꞌabiꞌabiye yaliyayagomiu, ainaena teina hauga taꞌi agu lautowoi inamwanamwa alili. Teina vehabana tomowa dova hiya amveꞌahihiyedi.

19 Yaubada yana boda maudoidi tupwa Esiya ainaena yadi awayauwedo ilalaowa alimiyai. Na hinage Akwila yo Pilisila, yo hinage tauyemidiwo hiya yadi vadai hitapwatapwalolo yada Bada yehanaena, yadi awayauwedo alimiyai. 20 Yaubada yana boda maudoidi hinage yadi awayauwedo alimiyai. Tahimiyao velauwena amnihoidi.

21 Teina yagu awayauwedo alimiyai yau nimaguwena yaleleyawa.

22 Ebe yaiya nigele Bada iyavelauwei miya vitaina iveꞌalo. Bada ee, nuwanuwagu na ulaoma.

23 Yada Bada Yeisu yana veꞌiꞌila imiya vahaligomiu.

24 Na hinage yagu awayauwedo Yeisu Besinana yehanaena ilalaowa maudoimiu alimiyai.

Copyright information for `KUD