1 Corinthians 4

Besinana ana tauyewasao

Ai Besinana yana taupaihowao, wuwuna wasanane Yaubada ainaena mwalona dawadawanina, na teina hauga awalowalo mahalava alimiyai. Yama paihowane ainaena ilowoinanei na apaihowa iliꞌilimani. Yagu paihowa teina vehabana, mata amlauvetalaegau bo tomowa tupwadi hilauvetalaegau neta nigele ginauli mwalaꞌina wuwuna nigele yayalauvetalauyowegau. Na hinage yau yagu nuwatuwu ebeha yagu paihowa namwanamwana, na hesi nigele yayahanapui moiha, namwanamwana bo yababana. Yaubada ibom ihanapuiyaꞌo ta abo imwauveꞌaha. Ainaena teina haugane havena teya yaiya ana gelu ainai iꞌainimavelele. Hesi Bada yana laoma vehabana amhaꞌwahaꞌwa, wuwuna yana hauga laoma ainai mata imwau veꞌaveꞌahagita. Yana veꞌahane hidumwalu wuwuna yada nuwatuwu yababadi atedai Yaubada mata imwau yemahalavadi na yada nuwatuwu namwanamwadi mata hinage imwau yemahalavadi ta vehabadi iꞌawa namwanamwaegita.

Abaꞌita teina yau yo Apolosa alimaiyena amꞌita, eena ainaena amwaꞌamwaha namwanamwana havena amlaulaugabaei, na havena amwalowalo haehae yami taumugai vehabadi. Na havena amnuwahaehae ebeha ami geluwone amnamwanamwa gabaedi, wuwuna hava namwanamwana alimiyai himiyamiya, maudoina Yaubada ainaena amlobalobai, ainaena havena amwalowalo gagasa.

Bada amꞌita lobaiyaꞌo, bo? Bada amvewasawasaꞌo, bo? Bada amyemidiꞌo na hiya howola, bo? Bada ebe amyemala wasawasa ta omiu na ai taloina toyawa. Na hesi teina hauga ana ita dova Yaubada yana tauyewasao ai miya vitai imohegai, dova hiya paipaidi habi oiyemwalowoidi, na ainaena tausagenawasa yo tomowa yo ginauli maudoidi mehediyai. 10 Na ama ita dova yauyaulemai Besinana vehabana, na omiu ami ita dova Besinana ana tauhanapuwo, wuwuna ai tapitapiyamai na omiu wahiwahiyalamiu, yo mayami veꞌahihi, na ai mayama hinimaya. 11 Hauga maudoina maꞌama vahali yo maꞌama gadomaguni, yo nigele ama aleꞌo, yo nigele yama vadao, ainaena ama ita dova amiya wewelohe. 12 Abom nimamaiyena apaipaihowa, na ebe yaiyadiwo hiꞌawa yabayababaegai walovelauwena ayemaihadi, na hinage ebe hiꞌabiye muyaegai aꞌalamaꞌiꞌita. 13 Na hinage ebe himodiꞌiniyegai mayama namwanamwa aꞌawa auꞌaugeluwedi. Moiha, ai dova mohomoho, ainaena tomowa hitaꞌwataꞌwataegai.

14 Walo teina yaleleyawa nigele habi abiye hinimayagomiu, na hesi habi abiye dumwalugomiu dova natuguwao moiha omiu. 15 Walo moiha yami tauveꞌitao hibagibagili alili, Besinana yana amwaha vehabana, na yabom bada tamamiu, wuwuna wasana namwanamwana ana guguya ainaena yalauvaigomiuma Yeisu Besinana ainai. 16 Eeta natuguwao, yaꞌawanoi alimiyai na amveꞌaoꞌaonaegau. 17 Na natugu Timoti yavetamalenawa yo yagu mumuga Besinana ainai vehabana iwalo mahalavaei alimiyai, dova tauyemidiwo yaveꞌitadi dalava maudoidi aidiyai, yo ainaena havena amnuwanuwapwanopwanowei. Timoti yavelauwei na yayemidiyei mwalaꞌina, wuwuna Bada yana paihowa ainai imwalaꞌi alili, na teina hauga ilalaowa alimiyai.

18 Na hesi tupwadi alimiyena hinuwatuwui ebeha yau havena yalaolaowa, ainaena hinuwanuwahaehae yo higagagagasa. 19 Nigele! Na hesi ebe yada Bada italam, howola abo yalau mwayamwayauwa alimiyai, na taugagasaone yatowoidi, nigele ebeha yadi walowone aidiyena, na yadi paihowao hesi yaꞌitadi, wahiwahiyaladi nuwana tapitapiyadi. 20 Wuwuna Yaubada yana Abaloina holanai yana tomowao nigele hiyawalowalo mohili, na hesi yana wahiyalaena hipaipaihowa. 21 Na vedova yami nuwatuwu? Mayagu loina wahiyala nuwana mayagu velau yo yagu mumuga hegoyana yalaowa? Omiu amloina.

Copyright information for `KUD