1 Corinthians 8

Abayemidi oyaꞌoyamao

Ehebo panivila hinage yagu leta ainai bada yawalo mahalavaenaꞌo, neta aiꞌai tomowa himohemohedi yadi abapwagogo gaima yo aiwa aidiyai. Ginaulidine yadi abaꞌoyama amhanahanapuidi, na hesi havena amnuwanuwahaehae yami hanapu vehabana, na ilowoinanegomiu na ami geluwo maudoidi atemiyena amvelauwedi, wuwuna velau ginauli mwalaꞌina, na hanapu nigele ginauli mwalaꞌina.

Ebe yaiya tomowa inuwatuwuyoi na iwalo, “Yau tauhanahanapu”. Neta iya howola alili. Na hanapu moihana neta ebe tomowane Yaubada ivelauwei, mata Yaubada tomowanane ihanapui.

Eena vedova aiꞌai tomowa himohemohedi yadi abapwagogo oyaꞌoyamao aidiyai? Mata taꞌai bo nigele. Abapwagogo oyaꞌoyamao teina nigele abapwagogo moiha, wuwuna Yaubada ibom imiyamiya, na vali abapwagogo neta ginauli awaꞌawawa bada. Na tomowa bagibagilidi yadi nuwatuwu ebeha abapwagogo yo yaubadao bagibagilidi baleꞌuwai na galewai himiyamiya. Na ita alidai neta Yaubada ehebo aꞌava iya Tamada eeta ginauli maudoidi ainaena hilalaomane, ta hiya vehabana himiyamiya. Na hinage ita alidai neta Bada ehebo aꞌava iya Yeisu Besinana, na Besinanane ainaena Yaubada ginauli bagibagilidi iya ainaena hilalaomane ta iya ainaena tamiyamiya.

Ita yada yemidi wahiwahiyalana, na tupwadi yadi yemidi tapitapiyana, wuwuna hinuwatuwu bwaubwau ebeha vali abayemidi hinage abayemidi moiha, eeta ebe tomowaone abayemidi oyaꞌoyamaone adi hiꞌaidi mata himeheuhi aidiyai. Na hesi aiꞌai vehabana Yaubada mata nigele iyaveꞌewaigita wuwuna nigele teya aiꞌai aluꞌaluwada iyaꞌabiꞌabiye namwanamwa bo iyaꞌabiꞌabiye yababa.

Ainaena aiꞌai maudoina howahowana na ta aidi na hesi amnuwatuwu avivini na havena amiu aidiyena tauyemidi tapitapiyadi amꞌabiꞌabiye beꞌudi.

10 Wuwuna ebe yaiya owa mayam nuwamasele uhanapui ebeha vali abapwagogowo ginauli awaꞌawawa, na nigele teya yadi abawahiyala, ainaena ebe adi uꞌaidi, na am gelu ehebo mayana yemidi tapitapiyana iꞌitago, iya hinage iꞌai, na hesi mayana meheuhi. 11 Moiha, owa mayam hanapu, na hesi yam hanapu ainaena howola abo tahim tapitapiyanane uꞌabiye yababa. Na unuwatuwu avivini ebeha Besinana imwalowoi am gelune tapitapiyanane habi haguina. 12 Na ebe tahimne uꞌabiye beꞌu ta inuwabwaubwau, neta yam lauhapuli Besinana ainai. 13 Na yau hesi nigele nuwanuwagu na ehebo tahida yaꞌabiye beꞌu, ainaena aiꞌaidine yataꞌwataꞌwataedi moiha, na havena yalaulau towoidi, mata aidiyena tahidao yaveyababadi yo yaꞌabiye beꞌudi.

Copyright information for `KUD