1 Corinthians 9

Tauyewasao yama mumuga

Havena tomowa hitowotowoi na hiloinaegau, yo hiꞌuluꞌulumiyanegau, na hesi amnuwatuwu avivinidi ebeha yau yada Bada Yeisu yana taupaihowa ehebo, na Badane bada yaꞌitayaꞌo, na wasana bada alimiyai yawalowenaꞌo, ta amyemidiyenaꞌo. Ainaena amhanapuigau yau Yeisu ana tauyewasa moiha. Na tupwana tomowa hiꞌulumiyanegau ebeha yau nigele Yeisu ana tauyewasa. Na nigele! Amnuwatuwu avivini yau yagu guguyaena yada Bada ainai yami yemidi ammwamwauwine.

Ta teina dova yawalo agu tauꞌulumiyaiwone aidiyai. Ebeha yau Besinana ana tauyewasa moiha dova hiya. Wuwuna hiya adiwo yo adi bwahi ammohemohedi, eeta ilowoinanei na yau hinage dova ammohegau. Na hinage hiya tauyewasao na yada Bada Yeisu tahinao yo hinage Pita, yadi taꞌiꞌili aidiyai mamwanediyao hilaowa ta amꞌiꞌita avivinidine. Ainaena ebe yau dova yatawahola ta maꞌasolegu ataꞌiꞌili, ilowoinanei na baidagu amꞌita avivinigai. Na yau yo Banabasi nigele alimaiyai dova amyapaipaihowai, wuwuna ai abom aꞌita aviviniuyoigai yama paihowa ana maiha aidiyena.

Ehebo panivila yapanivilaegomiu na amnuwanuwatuwu vehabana. Panivila teina: tauꞌalehaone havaidova ainaena adi ita avivini hilobalobaidine? Gabemani aidiyena, bo hibom bada aidiyena? Hinage ehebo yagu panivila: Ebe towaho yana tanovi iꞌumai, na laulau eli ana hauga, vedova mata ainonane iꞌai bo nigele? Hinage ehebo yagu panivila: Vedova ebe towaho ehebo yana maheyao iꞌitaꞌita avivini mohiledi na nigele teya iyawunui yana guyau vehabana, hava yana ita avivinine ana namwanamwa? Abaꞌita teina dalavaena, na Mosese yana loina baidana hivetoyatoyawa, iwalo, “Ebe bulumakau witi holanai ipaipaihowa, ilowoinanei na witiwone aidiyena iꞌai”. Yaubada nigele iyanuwanuwatuwu bulumakau hibom vehabadi. 10 Na hesi iwalowalo yana taupaihowao ita vehabada, ainaena loina teina imwauwi ta ayemidiyei ebeha yama paihowa aidiyena amai alobai, dova hibom taulau venuvenu yo hinage taulau eli hiyemiyemidi aiꞌai yadi alowena hiꞌai. 11 Ai hinage dova aluꞌaluwamai adiwo bada aꞌumaidiꞌo alimiyai, ta ilowoinanegomiu na taumai ana ammohegai. 12 Tauyewasao tupwadi amveꞌaidiꞌo, ainaena ilowoinanegomiu na ai hinage amveꞌaigai?

Na haugana baidamiu ta miyamiya nigele yami hagu ayavaivai na hesi aꞌalamaꞌiꞌita mata dova ta Besinana wasana ataugudugudui.
13 Na hinage vada tapwalolo mwalaꞌina ana taupaihowao amnuwatuwu avivinidi. Hiya tomowa yadi velauwone aidiyena adi hilobalobaidi, na hinage taupwaoliwone adi hilobalobaidi lagulaguwone abapwaoli ainai hiwunuwunuidi na aidiyena hivaivaidi. 14 Bada yana loina teina dova na ebeha Yeisu Besinana wasana ana tauyewasao adi hilobaidi yadi paihowa aidiyena.

15 Na hesi nigele yayawalo alimiyai na amveꞌaigau, na hinage havena yami leta yalelele na ebeha amveꞌaigau, nigele yawalowalo aiꞌai vehabana. Ebe vahaliyena yamwalowoi, teina inamwanamwa, wuwuna nigele nuwagu na amiu yavaidi. 16 Yagu paihowa teina wasa namwanamwana ana walomahalava vehabana, na nigele ebeha paihowa teina ainaena agu walo vetuvehae yalobai, wuwuna yagu paihowa bada, na ilowoinanegau na yapaihowa. Na ebe yataꞌwataꞌwataedi mata vitai mwalaꞌina aliguwai imahalava. 17 Yaubada agu loina teina imwauwi yagu paihowa vehabana na nigele yau yabom vehabagu yo yagu nuwatuwunena, ainaena havena maiha yavaivai paihowanane vehabana. 18 Hesi bada yayaliyaya wuwuna wasa namwanamwana alimiyai yaꞌaiyauya awawa, na hesi havena yanuwanuwatuwu maiha vehabana.

19 Na hinage havena tomowa agu loina himwaumwauwi, na hesi tomowa maudoidi vehabadi yapaipaihowa na yahaguidi. 20 Eeta yamumuga Yudeya yadi mumuga dova na ainaena ebeha Yudeya yahaguidi. Na hiya Mosese yana loina himulimulitaedi, ebe baidaguwao amiyamiya yamumuga dova hiya na ainaena yahaguidi. Na hesi ateguwena nigele howahowana loinadine aidiyai yamulimulita. 21 Na hinage hiya Mosese yana loina nigele hiyahanapui, ebe baidaguwao amiyamiya, yamumuga dova na yahaguidi, na hesi havena agu loina Besinana ainaena yahoꞌehoꞌe. 22 Na hinage ebe hiya yadi yemidi tapitapiyana na baidaguwao amiyamiya, yamumuga dova hiya na yahaguidi. Ainaena tomowa maudoidi baidaguwao vehabadi yatowoi wahiyala na yamanahamwedi ta ainaena tupwana aidiyena hagu hilobai Besinana ainaena. 23 Yagu paihowa teina wasa namwanamwana vehabana, ta ebe omiu baidaguwao hagu talobai wasanane ainaena.

24 Na amnuwatuwu avivini ebe abasagena ainai maudoidi hivesagesagena, ehebo aidiyena mata imugai, eeta ilowoinanegita na tatowoi wahiyala na tamugai. 25 Na yaiyadiwo hiya baleꞌuwai hitowoi wahiyala, na hinage hiꞌalamaꞌiꞌita yadi towoi ainaena, ebeha maiha oviꞌovina hilobai, na hesi ita tatowoi wahiyala na maiha miyamiya vateyaina galewaena talobai. 26 Teina vehabana yasagena alili, wahiyalaena, yo yamwahali alili wahiyalaena, na havena yamwahali awaꞌawawa. 27 Ainaena taugu yaloina wahiyalaei na havena yamumuga awaꞌawawa, mata dova yagu guguya vali tomowa aidiyai na tuluhanai yau yabeꞌu.

Copyright information for `KUD