1 Peter 3

Tautawahola adi loina

Omiu hinage tautawahola waiwaihiu, mwanemiyao amveꞌahihiyedi. Ebe hiya nigele Yaubada yana walo hiyayemidiyei, omiu yami paihowa namwanamwana ana veꞌahihiyena amveꞌitadi, ta ainaena hiyemidi. Na havena amꞌauꞌaupasa ginauli mahamahalavadi aidiyena, dova vahumiu ampaihowa iliꞌilimanidi, nuwana ginauli goula aidiyena amꞌaupasa, nuwana ami aleꞌowo namwanamwadi amliꞌwadi. Na hesi atemiu amyepasadi, pasa miyamiya vateyaidi aidiyena, hiya dova mumuga hegohegoyana yo nuwadobi aidiyena amnuwatuwu avivini ebeha teina ginauline ginauli mwalaꞌina Yaubada mehenai. Dova mugai hiya waiwaihiu tautapwalolo Yaubada hiyemidiyei ta atedi hiyepasadi mumuga hegohegoyana yo nuwadobi aidiyena na mwanediyao hiveꞌahihiyedi. Dova hinage Sela mwanena Abelaham alinana iꞌawa abiyei na iꞌawa badaei eeta ebe omiu ammumuga namwanamwa, yo havena teya ginauli ammehemeheuhei, omiu Sela natunao.

Na omiu hinage tautapwalolo towatowaho, mwanemiyao baidamiyao ammiyamiya, amnuwatuwui ebeha hiya tapitapiyadi, ainaena amꞌita avivinidi na amveꞌahihiyedi, wuwuna omiu yo mwanemiyao baidamiyao Yaubada yawahina imohegomiuꞌo. Teina dova ammumuga yo ainaena havena yababa yami awanoiwone itautau auhidi.

Muya taveꞌalodi

Teina yagu walo yana abaꞌovi alimiyai ebeha yami nuwatuwena yo ami lautowoiyena amveꞌehebo yo amveꞌilahi namwanamwaegomiu, yo mayami nuwadobiyena amꞌatemuyamuyaegomiu. Na ebe tupwadi alimiyai hipaihowa yababana, havena aidiyai amyemayemaiha, na ebe hiwalowegomiu havena amwalowalowedi. Na hesi amveuyodi walo namwanamwana ainaena. Wuwuna ita Yaubada bada ivesinuwaigitaꞌo ebeha nuwahegoyaena taꞌauꞌaubabada ta ebe Yaubada iꞌawa namwanamwaegita. 10 Dova Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalava, iwalo:

‘Ebe yaiya iya nuwanuwana na iyaliyaya hauga maudoina aidiyai,
ilowoinanei yo walo awaꞌawawa yo oyama ilaumwauwi.
11 Yo hinage paihowa yababadi itaꞌwataꞌwataedi na ipaihowa namwanamwana vali tomowa aidiyai,
yo hinage iꞌaipate wahiyala nuwadaumwali vehabana.
12 Wuwuna yada Bada hauga maudoina taunamwanamwa iꞌitaꞌita avivinidi,
yo hinage yadi awanoiwo ibenali iliꞌilimanidi,
na hiya tauyababao itaꞌwataꞌwataedi’.
13 Walo moiha, ebe ginauli namwanamwana nuwamiu ivai, nigele howahowana yaiya teya iꞌabiye muyagomiu. 14 Ebe mumuga namwanamwana ammiyamiyanei na tomowa hiꞌabiye muyagomiu havena amnuwanuwatuwu yo hinage havena ammehemeheuhi, wuwuna Yaubada mata iꞌawa namwanamwaegomiu. 15 Eeta atemiyena Besinana ainai amwalo, ‘Yama Bada Masemaselena’. Ebe yaiya tomowa ipanivilaegomiu, ‘Yami wuwu hava ta Besinana amyemiyemidiyeine?’ Eeta yaꞌatububunigomiu tomowane yana panivilane amyemaiha 16 mayami veꞌahihi yo mayami nuwahegoya. Ita Besinana ana taumulitao ainaena mumuga namwanamwadi tamulitaedi. Na ebe hiwalo sebasebaiyegomiu mata yadi walowone iꞌabiye hinimayadi yami mumuga nwamwanamwadi vehabadi. 17 Mumuga yababana vehabadi muya amlobalobaidi neta nigele iyanamwanamwa. Na mumuga dumwadumwaluna vehabadi na muya amlobalobaidi neta Yaubada yana nuwatuwu. 18 Walo moiha, Besinana imwalowoi mai ehebo yada pwanoliwo vehabadi, na ibom taꞌi namwanamwana, na ita tauyababa vehabada imwalowoi, ta ebe ilau vaigita Yaubada ainai. Na Besinana tauna hiꞌoiyemwalowoi, ta Yaubada Aluꞌaluwana ainaena iyawa haiuyo. 19 Na hinage Aluꞌaluwana yana wahiyalaena iꞌaitulu bwebweso ana taumiyao aidiyai. 20 Na tomowaone aidiyai iguguyane neta hiya mwalona Nowa yana haugai waga iꞌaꞌabiwa ainai Yaubada yadi awasewa vehabana iꞌalamaꞌiꞌita. Na hesi abaita ainai maudoidi hihanene na hitau 8 hibom hiyayawahaine wagane alonai. 21 Bwahine teina bapitaiso veꞌiveꞌilalana ebe ainaena tahugu mata tayawahai. Bapitaiso bwahina nigele tau ana yemasele vehabana, na ate yana masele Yaubada mehenai vehabana Yeisu Besinana yana towolouyo ainaena. 22 Iya bada ihaeꞌo galewai ta teina hauga Yaubada nima tautuwanai imiyamiya, na tausagenawasao yo galewa ana tauloinao yo tauwahiyalao maudoidi iloiloinaedi.

Copyright information for `KUD