1 Peter 4

Yada mumugao tabuidi

Besinana iya iyemala tomowa mohili yo muya ilobai, eeta omiu hinage muya alonai amtowolo wahiyala ta dova Yeisu. Wuwuna muya ebe amveꞌalo yami yababao bada amtaꞌwataꞌwataediꞌo. Ainaena yada hauga maudoina baleꞌuwai ta miyamiya, tatalamwegita Yaubada ainai na iya iloinaegita, na yada nuwatuwu dawaniwo havena hiloiloinaegita. Mugai yami mumuga yababana, dova hiya guguyou ana taumiyao, na teina haugane amtaꞌwataꞌwataediꞌo, dova pwanoli yo, nuwatuwu dawani yo, bwahi wahiwahiyaladi adi numa yauyaule, yo veꞌauꞌaugelu paihowa yababadi vehabadi yo hinage yemidi oyaꞌoyama vali ginauliwo aidiyai. Na taumiya ganamuli yami yemidi nigele hiyaꞌita lobai wuwuna paihowa yababadi nigele amyapaipaihowaidi, ainaena hiꞌawa yababaegomiu. Na hesi howola Yaubada tomowa mayawahidi yo mwalomwalowoidi iloinaedi, ta ainaena hiya taumiya ganamuli hilauvetala mehenai, Teina vehabana ta Yeisu iꞌaitulu taumwalomwalowoi aidiyai na wasa namwanamwana iguguyaei wuwuna tau ana lauvetala bada iveꞌaloyaꞌo na aluꞌaluwadi howola abo yawahai hilobai Yaubada ainaena.

Eeta hauga iuꞌiuna na ginauli maudoidi hiꞌovi. Ainaena amꞌita avivinigomiu yo havena amvevetauhabulolo, na hesi hauga maudoina amꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai. Ainaena amveꞌilahi namwanamwa iliꞌilimani ehebo ehebo alimiyai, wuwuna velau ginauli maudoina imwalaꞌi gabaedi. Na hinage velau howahowana yo yababa bahudi iꞌauhidi. Eeta ami geluwo amyogaedi yami vadai nuwanamwanamwaena, na havena vehabadi amꞌuluꞌulumiyai. 10 Na ehebo ehebo Yaubada veguveguyai vagavagadi imohegomiuꞌo, ainaena veguveguyaiwone aidiyena ampaihowa ta ami geluwo amhaguidi, ta ainaena omiu Yaubada yana taupaihowa namwanamwamiu. 11 Ai tauguguya Yaubada yana walomoihana aguguguyaei. Na omiu tauꞌabihagu yami wahiyala Yaubada imomohegomiune ainaena amvehaguhagu. Eeta yami paihowa maudoina tomowa hihanapui na Yaubada hiwalo vetuvehaeyei Yeisu Besinana yehanaena. Wuwuna iya Wasawasa yo Wahiyala miyamiya vateyaina. Moiha.

Yeisu yana bodao himuyamuya.

12 Augeluwo havena amꞌaluꞌaluwagavai muyao mwalaꞌidi amveꞌaveꞌalodi vehabadi. Neta muyaone nigele ginauli vauvaudi. 13 Na hesi amyaliyaya wuwuna Yeisu Besinana muya ilobai, ta omiu hinage dova amlobalobaidi, na mulitai haugana yana wasawasa imahalava amyaliyaya moiha. 14 Na ebe tomowa hiꞌawa yababaegomiu yami yemidi Yeisu Besinana ainai vehabana, amyaliyaya taꞌi, wuwuna Yaubada Aluꞌaluwana masemaselena bada alimiyai imiyamiya. 15 Omiu nigele iyalowonanegomiu ebeha mumuga yababadi vehabana muya amveꞌalodi eeta oiyemwalowoi, aivavali, nuwatuwu yababa yo mumuga yababadi, tupwadi amtaꞌwataꞌwataedi. 16 Na hesi ginauli ehebo aꞌava ilowoinanegomiune neta omiu Besinana yana bodao eeta yehana vehabana na mata muya amveꞌalodi, ainaena havena amhinihinimaya na hesi Yaubada amwalo vetuvehaeyei. 17 Hauga bada imahalavaꞌo na Yaubada yana loina ivetuwuni yana bodao alidai. Na tuluhanai Yaubada yana wasa namwanamwana ana tauꞌawa sewao mata lauvetala mwalaꞌi iꞌalilina hiveꞌalo Yaubada ainaena. 18 Na Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalavao, iwalo:

‘Taunamwanamwao muhamuhana na mata lauvetala hiveꞌalo,
na hesi tauyababao mata lauvetala mwaliꞌi alilina hiveꞌalo’.
19 Ebe omiu Yaubada yana nuwatuwu ainaena muya amlobaidi, yawahimiu amtalawedi ainai, dova iwalo yemidiyegomiuwa mata iꞌita avivinigomiu wuwuna iya tauyemasele.

Copyright information for `KUD