1 Peter 5

Taumugaiwo adi venuwamwau

Omiu babadao teina yawalo auligomiu yami paihowa vehabana, wuwuna yau taumugai teya. Besinana muyao iveꞌalodi yau tauꞌawa moihaeina teya ta mata yana wasawasa iꞌabiye mahalava agu guyau abo imohegau. Babadao yami bodao amꞌita avivini iliꞌilimanidi wuwuna hiya Yaubada yana bodao imohegomiu ebeha amloina iliꞌilimanidi. Amꞌita avivini Yaubada yana velau vehabana na havena ami maiha vehabana na hesi amꞌaipate yo tomowa amhaguidi. Na havena amtowotowoi yo amvetau loina aidiyai, na hesi mumuga namwanamwana amveꞌitaei aidiyai, ta himulitaegomiu. Eeta hauga mehedai Tauꞌita avivini mwalaꞌina imahalava, iya ainaena ami maiha namwanamwana na miyamiya vateyaina mata amlobai.

Eeta omiu hinage hevali vauvaumiu babadao amveꞌahihiyedi, na maudoimiu amnuwadobi yo ehebo ehebo alimiyai amvehaguhagu. Dova Buki Veꞌahihi iwalo mahalava, iwalo:

‘Yaubada taunuwahaehae iꞌauhidi,
na hesi taunuwadobi iveꞌiꞌilaedi’.
Eeta amnuwadobi yo amtalamwegomiu Yaubada Tauwahiyala iya nimanai, na ainaena mulitai iya yana hauga namwanamwana ainai iꞌabihinigomiu. Na ami vitaiwo maudoidi Yaubada ainai ammohei ta ami vitaiwone ivai vehuludi.

Amꞌita avivini iliꞌilimaniuyoigomiu ami aleha Tomodulele ainaena. Wuwuna iya dova laiyoni, hauga maudoina itaꞌitaꞌiꞌili na ibehabeha ta ebe ana tauꞌilobai yo iꞌai. Na havena ammehemeheuhi, na hesi yami yemidi ainai amtowolo wahiyala, wuwuna amhanapui ebeha ada geluwo hiya Yeisu ana tauyemidiwo vitaiwone hilobalobaidi tupwa vehopali aidiyai.

10 Yaubada iya tauveꞌiꞌila na bada iyogaegitaꞌo ta ebeha yana wasawasa miyamiya vateyaina ainai tamiyamiya Besinana baidada. Ami muyao hauga ubwaꞌubwana na hiꞌovi, eena mulitai Yaubada iꞌabiye maselegomiu na iꞌabiye wahiyalagomiu ta yaiyaimiu ebe ammiya namwanamwa. 11 Wuwuna iya tauwahiyala miyamiya vateyaina. Moiha.

Walo awayauwedo

12 Yami leta ubwaꞌubwana teina Sailasa ihaguigau ta yalelelene vehabamiu. Iya Sailasa tahanapui ebeha ehebo tahida mayana yemidi. Eeta yami leta teina ainai nuwanuwagu na Yaubada yana veꞌiꞌila moihanaena yawalo mahalavaei, alimiyai, ta ainai amtowolo wahiyala.

13 Na hinage tautapwalolo tupwa teina Babiloni ainai yadi awayauwedo alimiyai. Hiya Yaubada ivesinuwaidi dova omiu ivesinuwaigomiune yadi awayauwedo alimiyai. Yo hinage natugu Maki iꞌawa yauwedo alimiyai. 14 Amꞌawa yauwedouyoigomiu ehebo ehebo ainai, yo amꞌatuhapwaliuyoigomiu velau moihanaena.

Omiu Besinana yana bodao ammiya daumwali.

Copyright information for `KUD