1 Thessalonians 1

Awayauwedo

Yau Paulo na Sailasa yo Timoti baidaguwao teina yami leta aleleyawa omiu Yaubada yana bodao Tesalonaika ainai. Omiu Tamada Yaubada yo yada Bada Yeisu Besinana adi tauyemidiwo yadi veꞌiꞌilaena ammiya daumwali.

Tesalonaika himumuga namwanamwa

Hauga maudoina aꞌawa yauwedo Yaubada ainai, mumugamiu namwanamwana vehabana, yo hinage hauga maudoina Tamada Yaubada ainai aꞌawaꞌawanoi vehabamiu. Wuwuna yami yemidiyena ampaihowa iliꞌilimani, yo hinage yami paihowao velauwena mayami alamaꞌiꞌita yo mayami yemidi yada Bada Yeisu Besinana ainai yo Yaubada Tamada mehenai.

Tahimaiyao, Yaubada bada ivelauwegomiuꞌo yo ivesinuwanegomiuꞌo. Eeta haugana wasa namwanamwana amohegomiu, nigele ebeha walo aꞌava, na hesi Aluꞌaluwa Veꞌahihi walone iꞌabiye wahiyala alimiyai, ta ebe walonane amꞌawa moihaei. Na hinage yama paihowa vehabamiu amꞌiꞌitane neta paihowa dumwaluna. Eeta bada amveꞌaoꞌaonegai yo hinage yada Bada amveꞌaoꞌaonaenaꞌo. Ammiya vitaiꞌo na hesi wasanane amvaiyaꞌo mayami yaliyaya na yaliyayanane Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena ilalaomane. Ta omiu abaꞌita namwanamwana Besinana ana tauyemidiwo tupwa Masedoniya, yo Gilisi aidiyai. Moiha yada Bada wasanane bada alimiyena idabalalaꞌo Masedoniya, yo Gilisi aidiyai na hinage omiu yami yemidi Yaubada ainai wasana bada idabalalaꞌo tupwa maudoidi aidiyai; ainaena ebe tupwa yehana ainai alalau nigele howahowana vehabamiu aꞌaubabada, wuwuna hiya alimaiyai hiꞌauꞌaubabada yami talam mwalona ai alimaiyai vehabana, ebeha yami abayemidi miyamiyadi amtaꞌwataꞌwataediꞌo ta Yaubada ainai amtalamwegomiuꞌo, wuwuna ibom Yaubada moiha na mayawahina, eeta iya vehabana ampaipaihowa. 10 Na Natuna amhaꞌwahaꞌwai aiteya hauga iꞌaituluma galewaena. Wuwuna Yeisu itowolouyoꞌo mwalowoiyena na howola mata ilaoma na Yaubada yana modiꞌini ainaena ihaloigita.

Copyright information for `KUD