1 Thessalonians 4

Yaubada nuwanuwana mumuga namwanamwana

Tahimaiyao, teina ginauli yana abaꞌovi, mwalona mumuga aveꞌitagomiu ebeha Yaubada amꞌabiye yaliyaya ta teina haugadine bada ammulitaediꞌo eeta havena amlaulaumwau na ebeha Bada Yeisu vehabana ampaihowa hamahamadudu. Yada Bada Yeisu yana loina yamohegomiuꞌo ta amhanapuidiꞌo. Yaubada nuwanuwana yami miya masemaselena na havena ammehemeheganawali, na ehebo ehebo amtawahola mumuga namwanamwana na dumwaluna ainaena. Havena nuwatuwu dawani dova hiya ganamuli Yaubada nigele hiyahanapui.

Hinage havena vali tomowa mwanediyao amhalohaloidi mata dova Bada yana modiꞌini amlobai. Ginaulidine bada mwalona vehabadi avenuwamwauwegomiuꞌo. Wuwuna Yaubada ivesinuwaegita nigele mumuga biꞌibiꞌidi vehabana, na hesi mumuga masemaseledi vehabana. Ainaena ebe yaiya loina ihoꞌe nigele ebeha tomowa yadi loina na hesi Yaubada yana loina ihoꞌehoꞌe wuwuna Aluꞌaluwa Veꞌahihi iya nuwatuwu ana tauꞌabiye masele ta teina Yaubada yana aiyauya alidai.

Tahidao adi velau vehabana, mata nigele ayalelediwa, wuwuna Yaubada bada iveꞌitagomiuꞌo eeta ambom bada amvelauyoigomiuꞌo. 10 Dova hinage tahidao Masedoniya holanai bada amvelauwediꞌo. Eeta awalo huluhuluigomiu ta yami velauwone aidiyai imwalaꞌi. 11 Na hinage amtowoi ta ammiya daumwali na ambom yami paihowa ampaipaihowaidi, na havena tomowa yadi paihowa amvetavetalapiliyedi dova mwalona bada yawaloꞌo alimiyai. 12 Teina ainaena mata hiya nigele Besinana ana tauyemidiwo hiveꞌahihiyegomiu eeta yami miya vehabana havena vali tomowa aidiyai amduiduivahali.

Bada yana laugwaipilema vehabana

13 Tahimaiyao, havena amnuwanuwapwanopwano taumwalomwalowoi vehabadi na ebe teya ada gelu imwalowoi, havena amnuwanuwayababa dova hiya nigele yadi yemidi towolouyo ainai. 14 Na ita Yeisu tayemidiyei ebeha mwalowoiyena itowolouyo na hinage tayemidiyei ebeha ada geluwo bada himwalowoiꞌo, Yaubada abo ilauvaidi Yeisu baidanao.

15 Teina yada Bada yana walo awalowaloweine alimiyai ebeha haugana iwuyoma hiya taumwalowoi Besinana hilobai mugaiyei na ita mayawahida mulitai. 16 Wuwuna Bada alinana mwalaꞌina howola imahalava, na tausagenawasao adi taumugai hinage iyoga yo hinage yoguli hiyuvi mwalaꞌina na Badawa galewaena iꞌaituluma na taumwalowoiwo mwalona Besinana ana tauyemidiwo hitowolo mugai, 17 na hinage ita howola mayawahida hiya baidadao tahae galewai na yada Bada baidada tavelaulobaloba yaloyalovi ainai na iya baidada tamiya vateyai. 18 Eeta teina wasane ainaena amꞌabiye wahiyalagomiu yo amyaliyaya.

Copyright information for `KUD