1 Thessalonians 5

Tahimaiyao, nigele howahowana na yami letane teina ainaena awalo alimiyai aiteya hauga ainai Yeisu mata iwuyoma, wuwuna bada amhanapuiyaꞌo ebeha nigele tayahanapui, na hesi yana laomane dova tauꞌaivavali yana laoma boniyaiyena, na ebe tomowa hiwalo, ‘Yadi miya maudoina namwanamwana’, na mulitai hisilahe hiya mata iveꞌaluwagavaidi dova waihiu yana abivelolo yana hauga labalaba ainai. Ainaena teina dova silahene nigele howahowana hidena gabaei. Eeta tahimaiyao, omiu nigele tupwa guguyouna ainai amyamiyamiya, ainaena silahe haugana mata nigele iveꞌaluwagavaigomiu dova tauꞌaivavali. Wuwuna omiu masele ainai ammiyamiyane, eeta maseleyena talaulau na havena guguyou yana amwahaena. Ainaena havena taꞌenoꞌeno, dova tomowa maudoidi hiꞌenoꞌenone, na hesi Yeisu tahaꞌwahaꞌwai mayada nuwadumwalu. Havena ita dova hiya taumeheꞌenoꞌeno, yo bwahi wahiwahiyalana aadina taunumao, hiya guguyou yadi abapaihowa.

Na hesi ita masemaseleda, eeta ita tabom taꞌita avivinigita, yo aluꞌaluwada tawutuꞌauꞌauhi Yaubada ana yemidi yo ana velau aidiyena, na hinage mayada nuwatuwu avivini ada livahi howola abo talobai ainaena. Wuwuna Yaubada nigele ebeha iloinaegita na yana modiꞌini ana tupwa ainai tamahalava, na hesi nuwanuwana yada Bada Yeisu Besinana yana paihowa ainaena lavihi tavai. 10 Eeta Besinana vehabada imwalowoi ta ebe mayawahida bo mwalomwalowoida na iwuyoma, ilauvaigita ta baidada tamiya vateyai. 11 Ainaena howahowana ambom amꞌabiye wahiyalagomiu yo amvehaguhaguyoigomiu, neta paihowane dova teina hauga ampaipaihowaidine.

Abaꞌovi

12 Tahimaiyao, aꞌawanoi alimiyai ebeha ami taumugaiwone aidiyai amveꞌahihi, yo amvelau iliꞌilimanidi, wuwuna Bada yana paihowa hipaipaihowai, neta hiꞌitaꞌita avivinigomiu yo higuguguguya alimiyai. Na ehebo ginauli hinage havena awapaꞌipaꞌiꞌi, na hesi nuwadaumwaliyena ammiyamiya.

14 Tahimaiyao, howahowana hinage tautuluhayaiyai amguguyeidi, yo tauꞌatehawawali amꞌabiye atepatudi yo tautapiya amhaguidi, teina ginauliwone alamaꞌiꞌitaena ampaipaihowaidi.

15 Amꞌita avivinigomiu, havena teya alimiyena yababana iyemayemaiha yababana ainaena, na hesi hauga maudoina amvelauyoigomiu, na amvehaguhagu, yo vali tomowa hinage amhaguidi.

16 Hauga maudoina amyaliyaliyaya. 17 Hinage hauga maudoina Yaubada ainai amꞌawaꞌawanoi. 18 Yo hauga maudoina amꞌawaꞌawa yauwedo Yaubada ainai yami miya namwanamwadi yo yababadi vehabadi. Neta Yaubada yana nuwatuwu, ita Yeisu Besinana yana bodao vehabada.

19 Havena Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana paihowa amꞌauꞌauhi, 20 Eeta ebe tauguguya teya iwalo mahalava, havena yana walomahalavane amtaꞌwataꞌwataei, 21 na hesi walonane amtowoi na ebe namwanamwana amꞌabi avivini, 22 na ebe yababana neta maudoina amtaꞌwataꞌwataei.

23 Yaubada iya miya daumwali wuwuna, eeta aluꞌaluwamiu yo nuwamiu yo taumiu iꞌabiye masele moiha ta himasele ta ebe ammumuga namwanamwa na ammiyamiya ana higa Yeisu Besinana iwuyoma. 24 Yaubada ivesinuwaigomiu, iya Taudumwalu eeta hava bada iwalowediꞌo mata ipaihowaidi.

25 Tahimaiyao, amꞌawanoi vehabamai Yaubada ainai.

26 Na hinage Yaubada yana bodao maudoimiu velauwena amꞌatuhapwaliuyoigomiu. 27 Na yaloinaegomiu Yaubada yehanaena na leta teina tahidao mehediyai amvahili.

28 Yada Bada Yeisu Besinana yana veꞌiꞌila alimiyai.

Copyright information for `KUD