1 Timothy 2

Awanoi Yaubada ainai

Ainaena yami miyagogoi aidiyai, mugai amꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai tomowa maudoidi vehabadi, ta amꞌawaꞌawanoi mayami awayauwedo Yaubada ainai. Hinage tauwasawasao yo tauloinao vehabadi amꞌawaꞌawanoi, ta ebe yadi loina idumwalu na ainaena tamiya daumwali, mayada mumuganamwanamwa, yo mayada veꞌahihi.

Ada Taulivahine Yaubada teina dova awanoi yana abayaliyaya, wuwuna Yaubada tomowa maudoidi yadi yababa ainaena ilivahidi, ta nuwadi imasele veꞌita moiha vehabana.

Yaubada ehebo taꞌi, na hinage towaho ehebo taꞌi ilauvaigita Yaubada ainai, iya Yeisu Besinana. Wuwuna Besinana iya italamyowei na maudoida vehabada ipwaoli. Eeta hauga dumwaluna ainai yana velau iyemala moiha.

Ainaena yagu paihowa imohegau na wasa teina yawalowalo mahalava yo yaguguguguya yo yaveꞌiveꞌita hibom tupwa vehopali aidiyai, ta ebeha nuwamasele moiha Yaubada ainaena hiyemidiyei. Teina walo moiha, na nigele oyama.

Ainaena nuwanuwagu towatowaho tupwa maudoidi aidiyai, mayadi mumuga daumwali, nimadi hiꞌabihinidi na hiꞌawanoi Yaubada ainai, mayadi yaliyaya na havena mayadi modiꞌini yo mayadi manini.

Waiwaihiu nuwanuwagu hiya hiyepasauyoidi paihowa namwanamwana aidiyena, wuwuna neta tapwalolo ilowoinanedi, na havena ꞌwapi ana pasa ainai yadi hauga higabagabaei, na hipasa iliꞌilimani, na havena mayadi nuwahaehae. 11 Na hinage tapwalolo holanai mayadi atetalam veꞌita hibenaledi, na havena hiꞌauꞌaubabada. 12 Nigele yayatalam na waiwaihiu hiveꞌita tapwalolo ainai. Havena hiloiloina towatowaho aidiyai, na hesi himiya alahai, na hibenali moiha. 13 Wuwuna Yaubada Adam ipaihowa mugaiyei, na Ive mulitai. 14 Na hinage Tomodulele yana oyama ainai Adam nigele iyatapiya, na waihiu hesi itapiya ta pwanoli ipaihowa mugaiyei. 15 Eeta waiwaihiu yadi labalaba ainai, Yaubada mata muya ainaena ihaloigomiu, ebe yemidi, yo velau yo veꞌahihi amwaꞌamwahadi ammulitaedi.

Copyright information for `KUD