2 Corinthians 3

Waloyemidi vauvauna ana taupaihowa

Teina walone ana dagugu dova yaꞌawa namwanamwauyowegau, bo? Yau nigele dova yavetaumanaegomiu ta nuwanuwamiu abiye masele letana tomowa aidiyena ilaowa alimiyai ebeha yau yaiya dova tomowa tupwadi. Na nigele ebeha omiu alimiyena amꞌabiye mahalavaegai tomowa aidiyai. Mwalona ilaoma ta wau yagu abiyemasele letana neta omiu. Atemiyai yalelediꞌo ta tomowa bagibagilidi hivahili ta hihanapuiyaꞌo. Na imiya mahalava iliꞌilimani neta Besinana iya teina lelene ilelelene yau aliguwena. Iya nigele abalaulele weꞌaweꞌahana ainaena iyalaulele na hesi Yaubada Mayawahina Aluꞌaluwana Veꞌaveꞌahihina ainaena. Na hinage nigele abalaulele gaima tabatabana dova Mosese yana loina na abalaulelene tomowa atemiyai.

Teina walone awalowei wuwuna Besinana ainaena na aꞌatepatu Yaubada mehenai. Nigele teya hava alimaiyai iyamiyamiya ta ebeha awalowegai neta howahowamai ta mata teina paihowane apaihowai. Alaꞌalawowoli alimaiyai imiyamiya neta Yaubada ainaena ilaolaoma. Iya iꞌabiye alaꞌalawowoligai ta waloyemidi vauvauna awalo mahalavaei. Teina waloyemidi vauvaunane neta nigele loina lelelelena ainaena, na hesi Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena. Wuwuna loina lelelelena neta tomowa iꞌoiꞌoiye mwalowoidi na Aluꞌaluwa Veꞌahihi tomowa yawahi imohemohedi.

Loinane neta abalaulele gaimana Yaubada ainai ilele ta haugana Mosese ivavaiwa neta Yaubada yana wasawasa namanamalina iꞌabiye mahalava. Moiha Mosese manina maselena mata isawali ta ilau na hesi maninane maselenane imeheꞌaiꞌai moiha ta nigele howahowana na Isileliwone manina hivinunui. Loina ana paihowa alonai tomowa himwalomwalowoi na hinage yana hauga laoma manamanamalina. Na hesi Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana laoma namanamalina idiꞌwa alili yana paihowa alonai. Na loina mumugana iya yababa veꞌewana ivaivaiyama neta manamanamalina ilalaomane. Ainaena na Aluꞌaluwa Veꞌahihi iya awadumwalu ilawelawenama neta mata namalina idiꞌwa alili. 10 Na wau namanamalina mugamugaina ana ita dova nigele iyamasele iliꞌilimani wuwuna mulimulitana namalina imwalaꞌi alili. 11 Waloyemidi miyamiyana isawali na hesi mayana namanamalina ilalaomane eeta tahanapui ebeha mata waloyemidi miyamiya vateyaina namanamalina idiꞌwa alili.

12 Ita yada nuwatuwu hae ana ita teina dova neta vehabana aꞌatepatu moiha. 13 Ita nigele dova Mosese. Iya aleꞌowena manina ilauꞌauꞌauhi haugana yana namanamalina ihabuhabulu ta isasawaline ta ebe Isileliwone havena hivinuvinui. 14 Na mayadi nuwapwanopwano mwalona ta wau haugana waloyemidi mugamugaina hivahili neta hiya aleꞌone ehebonane howola yadi nuwatuwu iꞌoiꞌoiꞌauꞌauhi ta nigele hiyavaivehulu. Wuwuna Besinana ibommo ainaena mata teina aleꞌone Yaubada ivaivehulu. 15 Na mwalona ta wau, haugana Mosese yana loina hivahili neta aleꞌone howola yadi nuwatuwu ilaulauꞌauꞌauhi. 16 Na hesi haugana tomowa iꞌita gwaipileuyo Bada ainai neta Yaubada aleꞌone mata ivaivehulu. 17 Na Badane neta iya Aluꞌaluwa Veꞌahihi. Na havaidova ainai Bada Aluꞌaluwana imiyamiya neta ainai nigele loina bo yababa yana pai teya iyamiyamiya. 18 Ainaena maudoida nigele manida abalauꞌauꞌauhina na Bada yana vewasawasa taveꞌitaei. Na Badane neta iya Aluꞌaluwa Veꞌahihi eeta igwaipilegita ta ana ita dova Besinana yana wasawasa alidai imwalamwalaꞌi.

Copyright information for `KUD