2 Corinthians 5

Na tahanapuiyaꞌo neta taudane teina gwau tamiyamiyaneine baleꞌuwai mata ilotalotaloꞌe na Yaubada ainaena vada tavai. Neta vadane galewai nigele tomowa nimadiyena hiyaꞌabi na mata imiya ta ilau hauga nigele yana abaꞌovi. Teina haugane taꞌamꞌamna yababa na yada venuwa neta ebeha Yaubada vada vauvauna mata imohegita dova aleꞌo vauvauna. Ta ebe teina aleꞌone Yaubada imohegita mata aluꞌaluwada nigele hiyabugewa. Teina gwaune holanai amiyamiyane neta aꞌamꞌamna yababa wuwuna anuwavitai. Nigele ebeha teina nuwanuwada ada aleꞌo tavaivehuludi na hesi nuwanuwada Yaubada iveliꞌwagita tauda vauvauna ainaena ta ebe yawahi tauna mata taudawa mwalomwalowoina iꞌabiye sawali. Yaubada iya teina ginauline ainai iꞌatububunigita ta Aluꞌaluwa Veꞌahihi imohegita dova abavetuwuni. Eeta tahanapui neta mulitai abo hava tupwadi vehabada iꞌatububunidiwa imohegita.

Ainaena hauga maudoina taꞌatepatu. Tahanapuiyaꞌo teina haugane taudaone aidiyai tamiyamiyane neta howola nigele Bada baidada tayamiyamiya yana tupwai. Nigele vinunuwena tayalaulau na hesi yemidiyena talaulaune. Eeta taꞌatepatu yo nuwanuwada ebeha teina taudaone talaugabaidi ta talau Bada baidada tamiyamiya yana tupwai. Bwagana teina tamiyamiya tauda holadiyai bo Yaubada yana tupwai ta miyamiya na hesi yada aipate mwalaꞌina ebeha taꞌabiye yaliyaya. 10 Wuwuna maudoida mata Besinana mehenai tatowolo ta iya ilauvetalaegita. Tomowa ehebo ehebo hava tauna ainai ipapaihowaine mata maihana ivai. Namwanamwana mata maihana namwanamwana na yababana mata maihana yababana.

Besinana ainaena Yaubada baidada taꞌawa heliheliyam

11 Aꞌaipate ebeha tomowa tupwadi nuwadi avaidi wuwuna Bada meheuhina ahanapuiyaꞌo. Na Yaubada ihanapuigaiꞌo ta hinage nuwana omiu bada atemiyena amhanapuigaiꞌo. 12 Nigele ebeha aꞌawa namwanamwauyowegai mehemiyai na hesi vedova mata ammwauhinigai ana wuwuna awalo auligomiu. Eeta yaiyadiwo tomowa hivinunuidi tuluhaena na nigele yadi mumuga nuwaꞌalodiyai vehabana hiyanuwanuwatuhu mata yadi walo amyemaihadi. 13 Ebe ayauyaule dova tomowa yadi aubabada neta Yaubada vehabana na ayauyaulene. Na ebe uluꞌulumai dumwadumwaludi neta omiu vehabamiu na uluꞌulumai hidudumwalune. 14 Besinana yana velaune iloiloinaegai wuwuna ahanapui neta iya ibom tomowa maudoida vehabada imwamwalowoine. Ainaena ita hinage maudoida tamwalowoi. 15 Na maudoida vehabada imwamwalowoine ta yaiyadiwo ita mayawahida nigele ebeha tabom vehabada ta paihowa na hesi Besinana vehabana ta paihowa. Wuwuna iya vehabada imwalowoi ta itowolouyo.

16 Ainaena teina haugane tomowa mata nigele yadi nuwatuwu ayanuwatuwuidi baleꞌu nuwanuwatuwuna ainaena. Moiha mwalona Besinana teina dova anunuwatuwuine na teina haugane nigele. 17 Haugana tomowa iveꞌehebo Besinana ainai neta iya tomowa vauvauna. Ginauli miyamiyadi bada hiꞌoviꞌo na ginauli maudoidi higwaipiledi ta dova vauvaudi. 18 Teina ginauliwone maudoidi neta Yaubada ipapaihowaidine. Iya mwalona ana aleha ita na Besinana ainaena igwaipilegita ta ita ana geluwo. Na tomowa tupwadi apaihowaidi ta iya baidadi hiꞌawa auꞌaugelu neta Yaubada paihowane imomohegaine. 19 Yada wasa neta taumiya baleꞌu maudoida Besinana ainaena na Yaubada iꞌawa auꞌaugeluwegita ta nigele yada yababao iyavahivahilidi. Na yaiyadiwo mata tomowa apaihowaidi ta iꞌawa auꞌaugeluwedi neta yewasane paihowana imomohegaine. 20 Eeta ai Besinana vehabana aꞌauꞌaubabada, bada dova Yaubada iya iꞌawaꞌawanoi ai awamaiyena. Na ai Besinana vehabana aꞌawaꞌawanoiyegomiu awalo, ‘Yaubada amꞌawanoiyei ta iꞌawaꞌawa auꞌaugeluwegomiu’. 21 Wuwuna Besinana nigele yana yababa na ita vehabada na Yaubada ipaihowai ta yada yababa maudoidi iꞌavala gogoidi. Teina dova ipaihowai ta ebe taveꞌehebo Besinana baidada mata Yaubada yana paihowa dumwaluna ta veꞌalo.

Copyright information for `KUD