2 Corinthians 9

Yaubada yana tomowa adi hagu

Yaubada ana tauveꞌahihiwo adi haguhagu amvetamalei Yudeya vehabana mata nigele howahowana yalaulele iliꞌilimani. Na Yahanapuiyaꞌo neta nuwanuwamiu mwalaꞌina ebeha amvehaguhagu. Tomowa Masedoniya aidiyai yamwahinigomiu, yawalo, ‘Hiya Gilisi bolimai tuluhadai bada hiꞌatububuniꞌo ebeha hivehaguhagu’. Na hibagibagili alili yami nuwalele nuwadi iꞌabiye mwahali. Hesi tahidao yavetamaledi ta hilalaowane nigele ebeha yagu nuwahaehaene neta walo aꞌava na hava yawalowalowedine ebeha amꞌatububuni na amhaꞌwahaꞌwa. Ebe Masedoniya tupwadi baidaguwao alaowa ta hiꞌita lobai nigele amyaꞌatabubuni, omiu yo ai tahinimaya moiha. Na yau hinage yahinimaya wuwuna vehabamiu yanuwahaehae. Ainaena yawalo inamwanamwa tahidao yaꞌawanoiyedi ta hilau mugaiwa alimiyai ta mata velau amwalowalo yemidiyegauwa amꞌatububuni vateyaidi. Ainaena nonovana haugana yaꞌabimahalavawa ta imiya mahalava neta yami nuwatuwuwena amvelavelau na nigele hiyahuluhuluigomiu.

Teina amnuwatuwu iliꞌilimani. Yaiya nigele iyalaupeli mwalaꞌina mata nigele iyalauyaba mwalaꞌina. Na yaiya ilaupeli mwalaꞌina mata ilauyaba mwalaꞌina. Ainaena tomowa ehebo ehebo vedova yana nuwatuwu ipaipaihowai ebeha ipaihowai taꞌi. Nigele ebeha mayana nuwavitai na ivelau yo hinage nigele ebeha ivelau wuwuna iya yana paihowa ebeha ivelavelau. Tomowa mayana yaliyaya na ivelau neta Yaubada yana awanamwanamwa. Na Yaubada howahowana mata ami velau mwalaꞌina imohegomiu yo hauga daodaona ginauli maudoidi amnuwanuwaleleyedi mata amlobaidi ta howahowamiu. Na hinage mata vagavagana imohegomiu ta paihowa namwanamwadi maudoidi vehabadi howahowana. Dova Yaubada yana Buki holanai hilele iwalo:

‘Tomowa nuwanuwana iꞌaiyauya hauga maudoina tauwewelohe aidiyai,
Yana mumuga dumwaluna imiyamiya mata ilau ta hauga nigele ana higa’.
10 Yaubada taulaupeli venuvenu imohemohedi ta hilaulaupeli na mulitai venuvenu yo aiꞌai namwanamwana ainaena tamahuli, na mata ipaihowai ta yami mumuga namwanamwana mahulina iꞌabiye mwalaꞌi. 11 Eeta Yaubada mata amwaha maudoidi aidiyena iꞌabiye mahuligomiu ta mayami mumuga namwanamwa hauga maudoina, eeta tomowa bagibagilidi Yaubada hiꞌawa yauwedowei yami velau vehabana neta ainaena hilolobaiwa.

12 Wuwuna teina velaune ampaipaihowaine nigele Yaubada yana tomowao adi haguhagu iya ibom iyaveꞌalo, na tomowa bagibagilidi hinage ipaihowaidi ta Yaubada ana awayauwedo hiꞌabiye mwalaꞌi moiha. 13 Teina velaune paihowana ampaipaihowaine mata ami ita imiya mahalava. Tomowa bagibagilidi mata Yaubada hiꞌawa wasawasaei wuwuna yami walomahalava wasa namwanamwana vehabana. Na yami velau mwalaꞌina aidiyai yo tomowa tupwadi aidiyai mata Yaubada hinoꞌowei wuwuna yami atetalamwena amꞌaiyauya. 14 Na vehabamiu hiꞌawanoi ta ami velaune atediyai imwalaꞌi wuwuna Yaubada yana veꞌiꞌila mwalaꞌina alimiyai imiyamiya. 15 Yaubada nigele howahowada taꞌaubabadaei vehabana na taꞌawa yauwedowei.

Copyright information for `KUD