2 John 1

Awayauwedo

Yau yami bada, na owa waihiu Yaubada ivesinuwaigo ta manatumwao alimiyai leta teina yaleleyawa. Yaꞌawa yauwedo mwalaꞌina alimiyai na hinage hiya amwaha moiha ana taumulitao hiꞌawa yauwedo alimiyai.
Copyright information for `KUD