2 Peter 3

Bada yana ahubena mwalaꞌina vehabana

Augeluwo, teina yagu leta bwauna alimiyai, na letaowone bwaune aidiyai yatowotowoi ta yavenuwatuwu avivinigomiu na amnuwanuwatuwu iliꞌilimani. Yaubada yana tauwalo mahalava veꞌaveꞌahihidi yadi walo mugamugaidi amnuwatuwu avivinidi, yo hinage yada Bada, Taulivahigita, yana tauyewasa hiwawalo auligomiuwa amnuwatuwu avivinidi.

Na teina ginauli mwalaꞌina amhanapui mugaiyei ebeha hauga yana abaꞌovi ainai tauꞌabi talawahi himahalava, na hiya taudi nuwalelena himulitaedi, na hiwalo, ‘Aiteya hauga ainai yami Bada iwuwuyoma dova yana waloyemidi. Mwalona baleꞌu yana abavetuwuni ainaena ta wau nigele teya hinage ginauli iyamwaugwaipile. Mugai tubudao mwalomwalowoidi yadi haugaena na ilalaomane, ginauli maudoina adi oleyaone ehebodine.’

Hiya nigele nuwanuwadi hinuwatuwu avivini ebeha mugai Yaubada yana walowena galewa imamahalavane, na niꞌu ainaena Yaubada baleꞌu iyeyemaselene, na mulitai niꞌu ainaena baleꞌu maudoina iꞌabiye yababane Nowa yana hauga ainai. Na Yaubada yana walo ehebonane ainaena galewa yo baleꞌu imwau iliꞌilimanidi ta hihaꞌwahaꞌwa na hauga lauvetala ana ahubena ainai mata igabu vehuludi, yo tauyababao imutudi.

Augeluwo, ehebo ginauli amnuwatuwu avivini, ebeha Bada ainai ahubena ehebo dova bolimai 1000 alidai, na bolimai 1000 ainai dova ahubena ehebo. Hesi tupwadi tomowa yadi nuwatuwu pwano hiwalo, ‘Bada yana waloyemidi inuwapwanopwanowenaꞌo ta mata nigele iyapaihowaidi’. Nigele iyabwedabweda na hesi iꞌalama iꞌita na ihaꞌwahaꞌwaigita ebeha maudoida tanuwabui, ta havena teya igabagabaei. 10 Eeta Bada yana lauvetala ana ahubena mata yana laoma dova tauꞌaivavali na iveꞌaluwagavaigita. Ta galewa isawali mayana alapwahi mwalaꞌina yo ginauli maudoidi galewai aiwa alaꞌalahina ainaena iꞌala yesawalidi, yo hinage baleꞌu ta ginauli maudoidi holanai himiyamiya iꞌalaye hisawalidi. 11 Ginauli teina maudoina mata hisawali, ainaena ilowoinanei yo mayami mumuga maselena yo mayami veꞌahihi Yaubada ainai ammiyamiya. 12 Na amhaꞌwahaꞌwa mayami nuwatuwu avivini Yaubada yana ahubena yana lau mwayamwayau vehabana, yo haugana ainai Yaubada galewa yo ginauli maudoidi iꞌoiye sawalidi aiwa alaꞌalahina ainaena. 13 Ta ita tahaꞌwahaꞌwa na galewa yo baleꞌu vauvaudi taꞌitadi, dova Yaubada mugai iwalo yemidi, na dalavanane ainai mumuga dumwadumwaluna imiyamiya.

14 Augeluwo, yami haꞌwa ana hauga ainai amtowoi wahiyala, ta ebe imahalavama ilobaigomiu mayami mumuga dumwalu maudoina na nuwadaumwaliyena ammiyamiya. 15 Na amnuwatuwu avivini yada Bada yana alamaꞌiꞌita ebeha nuwanuwana yo livahi talobai. Ginauli teina vehabana ada gelu moiha Paulo bada alimiyai ilaulelewaꞌo. Na yana hanapu Yaubada ainaena ilaoma. 16 Ta ginauli teina maudoidi Paulo iwalowalo yana letao aidiyai. Na tupwadi ginauli yana letao holadiyai adi hanapu vitaina, ainaena yauyauledi yo tautapiyao ginauliwone himwaubuidi, ta Yaubada yana Buki ana lelewo hinage himwaubuidi ta aidiyena hibom hiꞌabiye yababauyowedi.

17 Augeluwo, ginauli teina bada amhanapuidiꞌo, ainaena amꞌita avivinigomiu ta havena tauꞌawa sewao himugai pwanoligomiu mata dova ta yami towolo momohi ainaena ambeꞌu. 18 Na hesi yada Bada, iya ada Taulivahi Yeisu Besinana, ana veꞌiꞌila yo yana hanapu alimiyai imwalaꞌi, na iya tawalo vetuvehaeyei wau ta nigele yana abaꞌovi. Moiha.

Copyright information for `KUD