2 Timothy 1

Awayauwedo

Yau Paulo, Yaubada yana nuwatuwuwena yavetauyewasa Yeisu Besinana vehabana. Neta iya yawahida wuwuna dova Yaubada yana waloyemidi tubudao aidiyai.

Timoti owa yavelauwego eeta yaꞌawa natunaego ta yama leta teina yavetamalenawane.

Tamada Yaubada na Yeisu Besinana yada Bada yadi veꞌiꞌila na yadi atemuyamuya na yadi nuwadaumwali ainaena umiya yaliyaya.

Timoti yana yemidi Yaubada ainai

Yaubada ainai yaꞌawa yauwedo, wuwuna iya tubuguwao yadi Yaubada na ainai yavetaupaihowa yagu nuwanuwatuwu maseledi aidiyena, na hinage ainai vehabam yaꞌawaꞌawanoi boniyai yo ahubena aidiyai. Mwalona yalaugabaigo ainai yam dou yanuwatuwu avivini ainaena nuwanuwagu mwalaꞌina na aiteya hauga ainai yaꞌitauyoigo ta yayaliyaya.

Na hinage yam yemidi moiha Yaubada ainai yanuwatuwu avivini, dova hinage tubum Loise yo hinam Yunisi Yaubada hiyemidiyei moiha ainaena owa hinage teina hauga Yaubada uyemidiyei moiha. Hinage hauganane yaꞌabidebaigo na Yaubada wahiyala imohego na wahiyalane uꞌita avivini ta havena alimwena iꞌoviꞌovi. Wuwuna Yaubada nigele meheuhi iyamohegita, na hesi wahiyala yo velau yo nuwatuwu moiha imomohegitane.

Ainaena havena yada Bada wasana ana walomahalava vehabana uhinihinimaya. Yau hinage yagu luwu vada abapai ainai vehabana havena uhinihinimaya. Na owa hinage howola abo Yeisu wasana vehabana tupwana vitai mata ulobaidi aidiyai, ainaena ilowoinanego na Yaubada yana wahiyalaena utowolo wahiyala.

Yaubada ihaguigita na iyogaegita ebeha miya namwanamwana tamulitaei. Ita nigele yada namwanamwana vehabana iyayogaegita na baleꞌu ana yemasele mugamugaina ainai mwalona yana nuwatuwuwena iveꞌiꞌila alidai Yeisu Besinana ainaena. 10 Ta teina hauga yana veꞌiꞌila alidai iꞌabiye mahalavayaꞌo ada Taulivahi Yeisu Besinana ainaena. Na Besinana mwalowoi iꞌoiye sawali, ta wasana namwanamwana ainaena yawahi vateyai ilalaomane alidai. 11 Yaubada yagu paihowa imohegau ebeha wasa namwanamwana yawalo mahalavei. Ainaena yau tauyewasa yo tauveꞌita teya. 12 Teina vehabana yagu miya vitai yalobai, ta nigele vehabana yayahinimaya, na hesi yada Bada yayemidiyei iya yahanahanapui, na hinage yahanapui ebeha yagu paihowa imohegau yaꞌita avivini ana higa ahubena mwalaꞌina yana laugwaipilema ainai.

13 Mwalona guguya namwanamwana yamohegoꞌo Yeisu Besinana ana yemidi yo ana velauna vehabana, neta umulita moiha. 14 Na Aluꞌaluwa Veꞌahihi iya holadai imiyamiya, na hanapu moiha bada imohegitaꞌo, ta hanapunane unuwatuwu avivini.

15 Bada uhanapuiyaꞌo neta hiya Esiya yo Paigelo yo Hemogenisi bodaone hitaꞌwataꞌwataegau na hilaugabaigauꞌo.

16 Na hesi Onesipolo vehabagu nigele iyahinimaya ebeha vada abapaiyai yamiyamiya, na yana hagu hauga maudoina ainaena agu lautowoi iꞌabiye namwanamwa, ainaena Yaubada ainai yaꞌawaꞌawanoi ta Onesipolo maꞌana bodao iꞌatemuyamuyaedi. 17 Walo moiha, mwalona Onesipolo imahalavama teinai Loma ainai, na vehabagu ibeha wahiyala ana higa ilobaigau. 18 Na yana paihowa tupwa Epeso ainai bada uhanapuiyaꞌo ainaena nuwanuwagu na yada Bada yana hauga lauvetala ainai atemuyamuya ilobai.

Copyright information for `KUD