2 Timothy 2

Yada aleha Yeisu Besinana vehabana

Natugu Timoti, Yeisu Besinana yana veꞌiꞌilaena uwahiyala, na wasana uꞌita avivini. Wasanane aliguwena ubebenaleine tomowa maudoidi mehediyai, ainaena hiya maꞌadi yemidi aidiyai umohedi, ta hinage vali tomowa hiveꞌitadi.

Yeisu Besinana vehabana na utalamweuyoigo ta haugana vitai uveꞌalodi uꞌalamaꞌiꞌita ta dova yana tauꞌaleha wahiwahiyalana. Unuwatuwu avivini ebeha tauꞌaleha nuwanuwana ana tauloina yana nuwatuwuwone ipaipaihowaidi, ainaena havena yana dalava ana paihowa vehabana inuwanuwatuwu.

Tausagena dova, ebe sagena ana loina nigele iyamulimulitaei, nigele howahowana ana maiha ilobai.

Dova hinage taulau venuvenu, ebe ipaihowa wahiwahiyala oya ainai mata yana paihowa ainona neta mahuli ilobai.

Yagu walowone teina unuwatuwu avivinidi, na adi nuwamasele maudoina yada Bada iya imohego.

Yeisu Besinana unuwatuwu avivini iya Deivida yana huhu, na mwalowoiyena itowolouyoꞌo bada yawalo mahalavaenaꞌo yagu guguya ainai. Yagu guguya vehabana yau bada miya ivitai yalobaiyaꞌo na vada abapai ainai hipaigau dova tauyababa ehebo. Na Yaubada yana walo havena ehebo yaiya iꞌabiye laumwau.

10 Teina vehabana yagu miya vitai aidiyena yaꞌalamaꞌiꞌita, na Yaubada ivesinuwaidiꞌo ebeha yahaguidi ta Yeisu Besinana ilivahidi eeta wasawasa vateyai hilobai.

11 Walo teina walo moiha:

Ebe Besinana baidada tamwalowoi
howola abo baidada yawahida namwanamwana talobai.
12 Ebe Besinana baidada yada miya vitai aidiyai taꞌalamaꞌiꞌita,
howola baidada taloinatoyawa
Ebe Besinana tauvalae
howola abo iyuvalaegita.
13 Ebe nigele Besinana tayanuwapwanopwanowei,
mata nigele iyanuwapwanopwanowegita.
Besinana yana nuwatuwu idumwalu ta imulita iliꞌilimani.

Yaubada yana taupaihowa namwanamwadi

14 Ainaena Yaubada mehenai yam tomowa uguguyeidi na uvenuwamwauwedi yo uꞌabiye nuwanuwatuwudi ta tapwalolo ana walo sebasebai vehabana havena hiꞌawa paꞌipaꞌiꞌi. Wuwuna awapaꞌipaꞌiꞌi awaꞌawawa mata nigele taumugaiwone iyahaguidi, na hesi mata iꞌabiye beꞌudi.

15 Eeta ebeha owa uꞌaipate wahiwahiyala Yaubada ainai na uvetaupaihowa, mata nigele uyahinimaya na hesi iꞌawa namwanamwaego. Neta vehabana na yana walo dumwadumwaluna uveꞌitaei iliꞌilimani. 16 Na tauwalo awaꞌawawa yadi boda havena aidiyai uluwuluwu, wuwuna walo awaꞌawawa ainaena yababa mwalaꞌina himahamahalava. 17 Moiha, walo awaꞌawawa dova bonu na mata tomowa atediyai imwalaꞌi ta yababa mwalaꞌina ivetuwuni. Tauwalo awaꞌawawaone yehadi teina, neta Haimeniyo yo Pilito, 18 na hitau bwauwone bada veꞌita moiha hilaugabainaꞌo na hiwalo, ‘Taumwalowoi yadi towolouyo ana hauga bada iꞌoviꞌo’, ta tupwadi ada geluwo yadi oyama hibenalei ainaena yadi yemidi itapiya. 19 Na hesi Yaubada yana walo ana wahuwahu yaiyaina ainai mwalona hilelelelene iwalo, ‘Yada Bada yana tomowa ihanahanapuidi’, na hinage, ‘Hiya hibom yada Bada ainai hitalamwedi, ilowoinanedi na yadi mumuga yababana hitaꞌwataꞌwataedi’.

20 Walo moiha, vada wasawasa holadiyai tupwana gaeba goula yo siliba, na tupwana gaeba aiwa yo walata baleꞌu ainaena hipaipaihowaidine. Na gaebane namwanamwadi taumana vehabadi himwauwidi, na gaeba yababadi himwauwahiyedi mohomoho vehabana. 21 Na ebe yaiya yana mumuga yababana ainaena iꞌabiye masele na iyemala gaeba namwanamwana, mata Bada iꞌawa namwanamwaei vehabana.

22 Ainaena hevahevali yadi nuwatuwu dawani utaꞌwataꞌwataedi na mumuga namwanamwana yo mumuga dumwaluna yo yemidi yo velau yo miya daumwali umulitaedi, na hinage hiya Yeisu hiꞌawa Badaei maꞌatemasemaseledi uveꞌauꞌaunaedi. 23 Na tauꞌawa paꞌipaꞌiꞌi ulaugabaidi, wuwuna awapaꞌipaꞌiꞌi aleha yana abamahalava. 24 Na awapaꞌipaꞌiꞌi Bada yana taupaihowao nigele iyalowoinanegita na hesi atemuyamuya yo veꞌita namwanamwana yo alamaꞌiꞌita. 25 Na hinage ada alehao aidiyai yada mumuga hegoyana ainaena taꞌabiye dumwaludi, ta Yaubada ihaguigita na hinuwabui ta veꞌitao moiha himulitaedi. 26 Na hinage Tomodulele yana hipwahipwa ainaena hidena, wuwuna hiya Tomodulele mwalona ihipwaidiꞌo, na ainai hivetaupaihowa yana nuwatuwu vehabana.

Copyright information for `KUD