Acts 11

Paihowa teina vehabana Pita iꞌauꞌaubabada

Yeisu yana tauyewasao yo tauyemidiwo, hibom Yudeya ana taumiyao, bada wasa hibenalenaꞌo ebeha tupwana nigele Yudeya tomowadiyao Yaubada yana walo hiyemidiyei. Ainaena hauganane Pita iheuyo Yelusalem ainai, Yeisu ana taumulitao hibom Mosese yana loina ana tauyewasao Pitanane hiꞌulumiyanei, hiwalo, ‘Vedova ta owa uluwu hibom nigele Yudeya yadi vadai na baidamwao amꞌaiꞌai?’

Eeta Pita iꞌavalaihini ta yana paihowa maudoina iꞌaubabadaei, iwalo, ‘Mwalona yau Yopa ainai yamiyamiya na yaꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai, na enoꞌitaꞌita ainaena, ehebo ginauli yaꞌita dova aleꞌo mwalaꞌina na papalina vehopali aidiyena hiꞌabaꞌabahi dobima aliguwai. Ginaulinane yavinuvinunui, na lagulaguwao, yo lagulagu daladaladi, yo hinage lowolowo, aleꞌonane holanai yaꞌiꞌitadine. Na ehebo alina yabenalei iwalo aliguwai, iwalo, “Pita, utowolo na amlagulagu ulauwunu na uꞌai”.

‘Na yau yawalo, “Bada badagi! Wuwuna nigele hinage teya lagulagu laulaugagayodi teina dova yayaꞌaidi.”

‘Na alinane galewaena iwalouyo, iwalo, “Yaubada lagulagu neta bada iꞌabiye maselediꞌo, ainaena havena uꞌawaꞌawa yabayababaedi”. 10 Ginauline mai tonuga aliguwai imahalava, na alinane hinage mai tonuga iwalo aliguwai, na mulitai maudoina ihae na iꞌwadalele galewai.

11 ‘Na tenem mahanane ainai, towatowaho tonuga himahalavama vadanane ainai himiyamiya, Sisaliya ainaena hilaoma vehabagu. 12 Eena Aluꞌaluwa Veꞌahihi iwalo aliguwai, iwalo, “Utowolo yo havena unuwanuwabwaubwau na tomowaone baidamwao amlau”. Na tahidao Yopaene hitau 6 hiꞌwayabuigau, ta alau Sisaliya ainai ta maudoimai aluluwune Koniliyosi yana vada alonai.

13 ‘Na towahonane alimaiyai iꞌauꞌaubabada iwalo, “Mwalona ehebo tausagenawasa yaꞌita yagu vada holanai itowotowolo”, na iwalo, ‘Koniliyosi, tomowa uvetamaledi Yopa ainai, na Saimoni yehana Pita, hilauvaiyama, 14 na iya wasanane mata iwalowedi alimiyai yo ainaena owa mayam huhuwo livahi amvai’.”

15 ‘Eeta yaꞌavalahini na yaꞌauꞌaubabada, na Aluꞌaluwa Veꞌahihi aidiyai iꞌaituluma, dova mwalona ita alidai iꞌaitulu mugaiwa. 16 Ainaena Bada yana walo mwalona yanuwatuwu avivini, iwalo, “Yoni bwahiyena iꞌabiye bapitaisodi, na omiu mata howola abo Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena amꞌabiye bapitaiso”. 17 Na ana masele neta Yaubada yana aiyauya aidiyai dova ita alidai, hauganane tayemidi Bada Yeisu Besinana ainai. Ainaena yau nigele howahowana Yaubada yana paihowa teina yaꞌauhi.’

18 Haugana teina walowone hibenaledi ta yadi walo wahiwahiwo hilaumwauwidi na Yaubada hinoꞌowei na hiwalo, ‘Abo Yaubada nigele Yudeya hawahawaga imohedi ta ebe hinuwabui yo yawahi miyamiya vateyaina hivai.’

Tauyemidiwo dalava Anitiyoki ainai

19 Mwalona tauyemidiwo adi alehao Sitiveni hiꞌoiye mwalowoi, na hinage hitowoi na tauyemidiwo maudoidi hiꞌoiye uhagwalidi ta hilau Pinisiya yo Saipilosi yo Anitiyoki aidiyai, na wasana namwanamwana hiwalowei Yudeya hibom aidiyai, na nigele dalavanane adi taumiya maudoidi aidiyai. 20 Mulitai tupwana tauyemidiwo, Saipilosi yo Sailini, himahalava Anitiyoki ainai na Bada Yeisu wasana higuguyaei nigele Yudeya hinage aidiyai. 21 Na Bada iꞌabiye wahiyaladi, na tomowa maudoidi yadi walo hiyemidiyei, na hinuwabui Bada ainai.

22 Hibom nigele Yudeya, na hesi hiyemidiꞌo Bada ainai, eeta tauyemidiwo Yelusalem ainai ta Banabasi hivetamalei Anitiyoki ainai. 23 Haugana imahalava neta Yaubada yana veꞌiꞌila mwalaꞌina iꞌita lobai ta iyaliyaya. Ainaena iꞌabiye wahiyaladi na ebeha maudoidi hauga daodaona Bada ainai hiꞌawaꞌawa abi na nuwadi maudoina ainaena hinuwanuwatuwu avivini. 24 Wuwuna Banabasi towaho namwanamwana, Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌoiye mwau na mayana yemidi mwalaꞌina Bada ainai. Eeta tomowa boda mwalaꞌina Bada hiyemidiyei.

25 Banabasi ilau Tasisi ainai, Paulo ibehaei, 26 na ilobai, ebeha baidana hilau gwaipile Anitiyoki ainai. hitau bwau bolimai ehebo holanai hiluwuluwu tauyemidiwo yadi miya toyawa aidiyai, na tomowa maudoidi hiveꞌiveꞌitadi dalavadine Anitiyoki ainai, ta Yeisu yana tauyewasao hauganane ainai hivetuwuni yehanane Keliso yana boda.

27 Haugana tenem ainai tauwalo mahalava Yelusalemaena hidobi Anitiyoki ainai. 28 Na ehebo aidiyena yehana Agabusi, yadi miyagogoi ainai itowolo, na Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyalaena iwalo mugai ebeha howola vahali mwalaꞌina imahalava tupwa maudoina aidiyai. Mulitai tauloina Kalodiyosi yana hauga ainai vahali mwalaꞌina imahalava. 29 Hauganane Yeisu yana tauyewasao Agabusi yana walone hibenalei, hibom hiloiloina ta ehebo ehebo hitowotowoi na velau hagu mane hivetamalei adi geluwone tupwa Yudeya ainai himiyamiya hihaguidi. 30 Teina yadi vehaguhagune neta Banabasi na Saulo nimadiyai himwamwauwine ta hilalaweine tauyemidiwo yadi tauloinao tupwa Yudeya aidiyai.

Copyright information for `KUD