Acts 28

Yama miya Molita ainai

Manamwanamwamai atubataohani magumaguwai na bwanabwanane ana taumiyao hiwalo alimaiyai ebeha bwanabwanane teina yehana Molita. Na bwanabwanane hivelau alimaiyai, na aiwa hiyuvi na maudoimai hiyogaegai ta amwaibwa aiwane ainai, wuwuna ꞌwesu yo gwaugwau ana hauga ainai.

Na Paulo aiwa itanoiyama na aiwa alaꞌalahina ainai imwaulawei na alaꞌalawowolinane ainaena mwata itauteli ta Paulo nimanai iꞌoipaipaiyeine.

Na taumiya dalava hiꞌita Paulo nimanai mwata iꞌabaꞌabahi, na hiꞌauꞌaubabada hibom, hiwalo, ‘Moiha towaho teina nuwana taubalau eeta Yaubada iyemaiha ta niꞌuwai nigele iyamwaloi ta mwata ainaena mata imwalowoi.’ Na Paulo mwatane igoha avalai aiwa alaꞌalahina ainai na hesi nigele muya iyalobai yo iyalautowoi. Na bwanabwanaone ana taumiyaone Paulo hivinuvinunui, ta yadi nuwatuwu ebeha mata nimanane iloloni yo tauna iꞌapeꞌape, na imwalowoi, na hihaꞌwahaꞌwa ta Paulo nigele hava iyavai, eeta yadi nuwatuwu hibui na hiwalo, ‘Towahone teina yaubada teya’.

Na bwanabwanane ana bada yehana Pubiliyosi, na yana dalava vahalinai aluluwune na Pubiliyosinane ilauvaigai ta ahubena tonuga aidiyai iꞌita avivinigai.

Na hauganane ainai Pubiliyosi tamana vadai iꞌenoꞌeno mayana asiyebwa, na yana asiyebwane neta alaꞌalawowoli yo diyasagena, na Paulo iluwu ainai na vehabana iꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai, na tauna iꞌabitowoi, ta inamwanamwane.

Eena bwanabwanaone maudoidi tauꞌasiyebwao hilaoma Paulo ainai, ta iꞌabiye yawahaidi. 10 Na velau maudoina himohegai ta yama hauga gelu ainai hava yama venuwa himohegai adoꞌoidi ta aꞌaꞌadaune.

Molita na Loma ainai

11 Bwanabwanai amiyamiya neta waiꞌena tonuga hiꞌoviꞌo. Na mulitai abo waga teya Alekisanideliyaena hauga yababa alonai na ihaꞌwahaꞌwa ainai agegelune. Teina wagane aimehenai neta abapwagogo bwau hisasamalidine.

12 Na aꞌuꞌe ta Silakusa ainai awulihi, ahubena tonuga amiyamiya. 13 Tenem ainaena ataꞌiꞌili Legiyom ainai awulihi, na iꞌahubenama yavana itowama, ta aꞌuꞌeuyo asagesagena na iꞌahubenauyo aluluwune Puteyoli ainai.

14 Puteyoli ainai tupwana taumulitao alolobaidine, ta hiyogaegai yadi vadai, na aidiyai amiyamiya hawahawaga ehebo ainai. Na tenem ainaena alau Loma vehabana.

15 Na taumulitaone Loma ainai wasamai hibenalei, na hilaoma amwahai hivedunagai tupwa abagimwala yehana Apiyosi ainai na Vada Taumana Tonuga aidiyai. Hauganane ainai Paulo ama geluwone ilobaidi, na Yaubada ainai iꞌawa yauwedo, na iꞌatepatu. 16 Haugana alau Loma ainai amahalava, na tauꞌalehao Paulo hitalamwei ta ibom imiyamiya na tauꞌaleha ehebo iꞌitaꞌita avivini.

Paulo yana paihowa Loma ainai

17 Ahubena tonuga hiꞌovi, na Paulo Yudeya yadi taumugaiwo iyoga ahaidima, na iwalo aidiyai, ‘Tahiguwao, yau nigele hava teya yababana yada bodao aidiyai yayapaihowai, yo yada mumuga tubudao aidiyena yayahoꞌe, na hesi hipaihowaigau ta Yelusalem ainai hipaigau yo Lomaone nimadiyai himwamwauwigaune. 18 Na yagu lauvetala mugai ainai Loma nuwanuwadi ebeha hilauvaigau, wuwuna nigele teya yagu lauhapuli na ebeha yamwalowoi 19 Na Yudeyaone hesi nuwatuwune hitowolo auhine. Teina paihowane iduiduigau ta lauvetala Sisa ainai yaꞌaꞌawanoiyeine. Na hesi yagu dalava tomowadiyao nigele teya veꞌewa yayamohedi. 20 Neta vehabana ta yayogaegomiuma na tauꞌauꞌaubabada. Wuwuna ita Isileli yada haꞌwa yo yada yemidi teina vehabana vada paipaiyai himwauluwuwegaune.’

21 Na Paulo ainai hiwalo, ‘Nigele teya leta Yudaena ayavai owa vehabam. Na nigele tahida teya wasam iyalawenama ta wasam yababana iya aubabadaei. 22 Na hesi nuwanuwamai abenalei alimwena hava yam nuwatuwuwone wuwuna ta tupwa maudoidi tomowadiyao yam boda hiꞌawa yababaedi.’

23 Ainaena ahubena himwauwi, na boda maudoidi hilaoma Paulo yana vadai na malatomtomwena ta ana higa iboni aidiyai iguguya, Yaubada yana Abaloina vehabana, na Mosese yana loina ainaena yo tauwalo mahalavao yadi walo aidiyena iveꞌitadi Yeisu vehabana, na itowoi ta ebeha hinuwabui. 24 Eeta tupwadi hiyemidiyei na tupwadi nigele. 25 Ta Paulo yana walo ehebo tuluhanai hiloꞌuhagwali wuwuna holadiyai nuwatuwu vagadi vagadi ivevetuwunine. Ana wuwune neta teina dova iwalo, ‘Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana alaꞌalawowoliyena Yaubada tauwalo mahalava yehana Aisaya tubudao aidiyai iꞌaubabada neta iwalo iliꞌilimaniꞌo iwalo:

26 “Ulau na tomowaone uwalo aidiyai,
Ambenalei na mata nigele nuwamiu iyamasele
yo hinage amvinuvinunu na hesi mata nigele amyaꞌita.
27 Wuwuna tomowa teina yadi nuwatuwu hipwanopwanoꞌo,
na talinadi ituiꞌo;
na hinage mehedi ihogaꞌo.
Mata dova ta mehediyena hiꞌita
na talinadiyena hibenalei,
na hinuwamasele,
na aliguwai hiꞌita gwaipile,
na yaꞌabiye namwanamwadi.” ’
28 Eeta Paulo walonane hinage iwalowei, iwalo, ‘Amhanapui ebeha Yaubada yana walomahalava ada livahi vehabana bada ivetamalenamaꞌo nigele Yudeya aidiyai, na hiya mata walone hibenalei. 29 [Na walo teina hibenalei na hiwalowalo mwalaꞌina hibom.] 30 Eeta Paulo yana vada teina iyemayemaiha na ainai imiyamiya bolimai bwau aidiyai, na tomowa maudoidi yana vadai hiluwuluwu na baidanao hiꞌawa heliheliyam. 31 Na Yaubada yana Abaloina vehabana iguguya mayana nuwatuwu wahiwahiyalana na iveꞌitadi Bada Yeisu Besinana vehabana, na nigele teya yaiya iyatowoi na yana guguya iꞌauhi.

Copyright information for `KUD