Acts 3

Pita na Yoni towaho ae peupeuna hiꞌabiye namwanamwa

Teya lavilavi ainai, Pita na Yoni hihaehae Yelusalem vada tapwalolo mwalaꞌina ainai habi awanoi wuwuna neta awanoi ana hauga. Tenem hauganane ainai ehebo towaho ae peupeuna na iya yana hauga tubui hinana diyanai maꞌae peupeuna eeta ana geluwo ahubena ehebo ehebo aidiyai hiꞌavaꞌavalaiyama vada tapwalolone ana awaꞌeda mwalaꞌina yehana Awaꞌeda Ausala ainai himwaumwauwi. Na hagu iꞌawaꞌawanoi vada tapwalolo ana tauluwuwo aidiyai. Tenem dova hauga bagibagilina ipaipaihowai. Na ae peupeunane Pita na Yoni iꞌitadi hiluwuluwu na hagu vehabana iꞌawanoi aidiyai. Eeta Pita na Yoni hivinuvinunui ta Pita iwalo, ‘Uvinunuigai’. Ainaena ae peupeunane ivinuvinunuidi mayana yemidi ebeha hava mata himohei.

Na Pita iwalo, ‘Nigele yagu mane, na teina velaune yamohego. Besinana Yeisu towaho Nasaleti yehanaena yaloinaego na utowolo ta ulau’. Na nimatautuwanaena iꞌabiye towolone, na aena yo aetutulina ana tubweuwo maudoina hiwawahiyalane. Na igavai hae yo idobi italutowolo yo ilau. Abo itautau gavagavai na Yaubada inoꞌinoꞌowei na Pita na Yoni baidanao hiluwu vada tapwalolo mwalaꞌina ainai.

Na boda hiꞌita ae peupeunane ilaulau mayana walo vetuvehae Yaubada ainai, 10 hiꞌatai ebeha ae peupeunane mwalona vada tapwalolo ana awaꞌeda ainai imiyamiya na iꞌawaꞌawanoi ana hagu vehabana, na nuwadi ipwanopwano yana namwanamwauyo vehabana.

Pita yana guguya

11 Ae peupeunawa Pita na Yoni iꞌabi avivinidi vada tapwalolo pepenai, himwauwi yehana Solomoni yana tupwa, na bodaone mayadi nuwapwanopwano hisagena ahaiyama aidiyai.

12 Na Pita iꞌitadi, eeta bodaona iwalo aidiyai. ‘Omiu Isileli, hava vehabana nuwamiu ipwanopwano na amvinuvinunugai? Nigele ai yama wahiyalaena bo nuwana yama mumuga dumwaluna ainaena towaho teina aꞌabiye namwanamwa ta itau gavagavaine. 13 Na hesi Yaubada yana wahiyalaena iya Abelaham yo Aisake yo Yakobo yadi Yaubada na tubudao yadi Yaubada na Yaubada yana taupaihowa yehana Yeisu iꞌabihini iya mwalona Pailato nuwanuwana ilivahi na omiu amuvalaei na amꞌawa yabayababaei Pailato mehenai. 14 Walo moiha Yeisu ibom taudumwalu na masemaselena amtaꞌwataꞌwataei ta tomowa yadi tauꞌoiye mwalowoi nuwanuwamiu ta vehabana Pailato ainai amꞌawanoiyei. 15 Neta yawahi namwanamwana ana Tauꞌaiyauya amꞌoiye mwalowoine na Yaubada ibom mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoi na maudoimai aꞌitayaꞌo. 16 Ainaena towaho teina bada inamwanamwaꞌo ta amꞌitayaꞌo na amhanapuiyaꞌo neta yemidi Besinana yehanaena mehemiyai inamwanamwa moiha na iwahiyalaꞌo.

17 ‘Tahiguwao yahanapuigomiuꞌo ebeha yami nuwapwanopwanowena Yeisu amꞌoiye mwalowoi dova yami babadao. 18 Na amnuwatuwu avivini ebeha Yaubada yana tauwalo mahalava aidiyena hiwalo mahalava mugai ebeha Besinanane yana muyamuya ilobaidi ainaena walonane ana moiha bada imahalavaꞌo. 19 Eeta ilowoinanegomiu ebe amnuwabui ta yami lauhapuliwone ivai gabaedi na lautowoi namwanamwana amlobai Bada ibom ainaena. 20 Hinage Besinanane ibom ivesinuwa mugaiyei vehabana ivetamalei alimiyai, neta Yeisu. 21 Iya bada galewai ihaeꞌo na imiyamiya ana higa ginauli maudoidi iꞌabiye dumwaludi dova Yaubada yana tauwalo mahalavao veꞌaveꞌahihidi mwalona hiwalo mahalava mugaiyei. 22 Mwalona Mosese hinage iwalo yemidi iwalo:

Mata howola yada Bada Yaubada alimiyena ehebo towaho iꞌabihini na ivetauwalo mahalava vehabamiu dova yau iꞌabihinigau na yana walomahalava maudoina ambenalediꞌo.
23 Na ebe yaiyadiwo tauwalo mahalavane yana walo hitaꞌwataꞌwataei Yaubada iꞌabiye yababadi yo ivaigabaedi yana tomowa aidiyena.
24 Tauwalo mahalavao Samwela yana haugai na ivetuwuni ta ihahaemane neta hava hiwawalowediwa wau hivevetuwuni. 25 Na omiu tauwalo mahalavaone tubudiyao ainaena Yaubada waloyemidi tubudane Abelaham imohei iwalo,

“Owa yam huhu wena howola abo abaloina maudoina baleꞌuwai awanamwanamwa yamohedi”.
Ainaena awanamwanamwane omiu hinage vehabamiu.
26 Na Yaubada yana taupaihowa Yeisu mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoi ta omiu Yudeya alimiyai ivetamale mugaiyei na ebe yami lauhapuliwone vehabadi amnuwabui neta yana awanamwanamwa alimiyai.

Copyright information for `KUD