Ephesians 1

Awayauwedo

Yauwedowo omiu Yeisu Besinana ana tauyemidiwo, yami leta teina yau Paulo aliguwena. Yaubada yana nuwatuwuwena yavetauyewasa Yeisu vehabana. Tamada Yaubada yo Bada Yeisu Besinana yadi veꞌiꞌilaena na yadi nuwadaumwali himiya vahaligomiu.

Abihagu Besinana ainaena

Augeluwo taꞌawa yauwedo Yaubada ainai, iya yada Bada Yeisu Besinana Tamana, na Besinana ainaena aluꞌaluwada ivelauwedi na wasawasa galewa maudoina imohegitaꞌo. Wuwuna mwalona howola baleꞌu nigele iyayemasele, na ivesinuwa mugaiyegita ta ebeha taveboda ehebo Besinana baidada, yo Yaubada mehenai mumugada masemaselena, na nigele ada abaveꞌewa.

Ainaena Yaubada nuwanuwana na yana velauwena ivesinuwaegita na Yeisu Besinana ainaena iꞌawa natunaegita, na Yaubada tanoꞌowei teina veꞌiꞌila namwanamwa alilina vehabana, iya Natuna moiha imohe awawaigita. Na natunane ꞌwahinanaena ilivahigita yada pwanoli aidiyena, ta Yaubada inuwahamuidi, neta iya yana veꞌiꞌila mwalaꞌi alilina imohegita. Na ana mwalaꞌi nigele ana abalive.

Hinage nuwamasele yo hanapu imohegita, eeta ibom yana nuwatuwu dawadawanidi tahanahanapuidi, wuwuna yana waloyemidi miyamiyana ebeha Besinana ainaena hagu imohegita. 10 Yana waloyemidi teina ebeha hauga yana abaꞌovi ainai Besinana ginauli maudoidi imwauꞌahaidi na hiyemala ehebo, neta ginauli galewai yo hinage ginauli baleꞌuwai maudoidi imwauꞌahaidi iya mehenai.

11 Na Yaubada ibom yana nuwatuwuwena iloiloina, ta yana paihowa maudoina ipaipaihowaidi, na inuwatuwu mugai vehabada ta ivesinuwaegita na iloinaegita Besinana yana boda vehabana, 12 ebeha tauyemidi mugamugaimai Besinana ainai yana wasawasa anoꞌowei.

13 Na hinage omiu Besinana ainaena wasa moiha na namwanamwana, neta ami livahi vehabana, ambenalenaꞌo, eeta iya amyemidiyei na hinage Aluꞌaluwa Veꞌahihiwa iwalo yemidiyenaꞌo ta imohegomiuꞌo, 14 iya dova ilaꞌilala, ta ainaena tahanapui ebeha ada maiha galewai Yaubada ainaena howola abo talobai, na ainaena yana wasawasa tanoꞌowei.

Paulo yana awanoi

15 Hauga maudoina aidiyai omiu vehabamiu yaꞌawaꞌawa yauwedo Yaubada ainai, na yaꞌawaꞌawanoi vehabamiu, wuwuna wasamiu yabenalenaꞌo neta Bada Yeisu amyemidiyenaꞌo, na hinage ana tauyemidiwo maudoidi atemiyena amvelavelauwedi. 17 Na yagu awanoi vehabamiu ebeha yada Bada Yeisu Besinana yana Yaubada, iya Tamada na Tauwasawasa mwalaꞌina, iꞌabiye hanapugomiu, na iya amhanapui iliꞌilimani. 18 Yo hinage atemiyena ginaulidine namwanamwadi vehabadi iyogaegomiuꞌo mata amhanapuidi, yo amyemidiyei ebeha howola abo amlobaidi. Ta ebe amhanapuidi yana aiyauya mwalaꞌina yana tomowao ita alidai, neta iya yana wasawasa ainaena. 19 Na hinage mata amhanapui Yaubada ipaipaihowa wahiyala ita ana tauyemidiwo vehabada. 20 Yana wahiyalane iveꞌitaei Besinana ainaena, haugana mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoi, na yana abamiya galewai imohei, Yaubada nima tautuwanaena. 21 Ainaena Besinana tomowa dawadawanidi yadi loinao maudoidi imwalaꞌi gabaedi, nuwana ꞌtausagenawasao yadi loinao bo aluꞌaluwa yababadi yadi loinao, bo hiya yehadi mwalaꞌina yadi loinao, teina hauga yo hauga hilalaoma aidiyai. 22 Wuwuna Yaubada Besinana ana loina imohei ginauli maudoidi ebeha iloinaedi, na tauyemidiwo ita hinage maudoida iloiloina alidai. 23 Wuwuna tauyemidiwo ita dova Besinana taunao, ainaena Besinananane iꞌoiye mwauwigita dova ginauli maudoidi iꞌoiye mwauwidi.

Copyright information for `KUD