Galatians 3

Yemidi Besinana ainai

Omiu Galetiyao yauyaulemiu! Yaiya ivevenayaigomiune ta nuwamiune hipwanopwanone? Mugai aveꞌitagomiu ta nuwamiune himasele moiha Yeisu Besinana vehabana, ebeha aiwa lagalagana ainai imwalowoi na hesi amnuwagabaenaꞌo! Ainaena yami nuwatuwu ebeha Mosese yana loina ana yemidiyena livahi amlobai? Ehebo panivila yapanivilaegomiu: Aiteya amwaha ainaena Aluꞌaluwa Veꞌahihi amvavaine? Mosese yana loina ana paihowa ainaena, bo Besinana wasana ambenalei ta ana yemidi ainaena? Yauyaulemiu! Yami tapwalolo yana vetuwuni amhanapuiyaꞌo ebeha Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena, eeta havena amtowotowoi ta ebeha yami tapwalolo amveꞌovi ambom yami paihowa aidiyena. Vedova ta ami lautowoi maudoina amyepaipaihiyei, na Besinana ana yemidi ainai amꞌaipate ahaya?

Ehebo hinage panivila: Yaubada ibom Aluꞌaluwa Veꞌahihi imohemohe alimiyai, na yana wahiyalaena yami paihowa wahiwahiyaladi ampaipaihowaidi. Vedova yana aiyauyao alimiyai, Mosese yana loinao adi awaꞌabi, bo Besinana wasana ana yemidi ainaena?

Amnuwatuwu avivini Abelaham neta ibom Yaubada iyemidiyei, ainaena Yaubada iꞌawa dumwaluwei, yo amhanapui neta Yaubada ana tauyemidiwo hibom Abelaham natunao.

Mwalona Yaubada Abelaham iwalo auli, iwalo,

‘Owa alimwena mulitai vali dalava yadi awanamwanamwa hilobai.’
Na Yaubada yana walo teina Buki Veꞌahihi holanai iwalo
mahalava mugai, neta dalava bagibagilidi adi abiye dumwalu Yaubada ana yemidi ibom ainaena.

Eeta tahanahanapui neta tauyemidiwone maudoidi adi awanamwanamwa hilobai, hiya Abelaham baidanao.

10 Na yaiyadiwo yadi nuwatuwu neta ebeha Mosese yana loina ana awaꞌabi ainaena hinamwanamwa, mata awayababa aꞌava hilobai, wuwuna Buki Veꞌahihi iwalo,

‘Loina maudoina buki teina holanai ebe yaiya nigele
iyamulitaei moiha, awayababa abo ilobai.’
11 Nigele howahowana Yaubada iꞌawa dumwaluwegita ebe Mosese yana loina aꞌava taꞌawaꞌabiyei. Wuwuna Buki Veꞌahihi dova iwalo,

‘Taudumwalu yadi yemidiyena yawahi namwanamwana mata hilobai.’
12 Mosese yana loina ana amwaha vagana, na yemidi ana amwaha vagana. Loina ana amwaha Buki Veꞌahihi ainai teina dova hileleyaꞌo, iwalo,

‘Ebe yaiya loina maudoina iꞌawa abiyedi,
yawahi namwanamwana ilobai.’
13 Na nigele howahowana na loina maudoina tamulitaedi, eeta Besinana iveꞌaivelahegita ta ihaguigita teina loinane ana vitai ainaena. Loina ana vitai teina ebe nigele tayamulitaei mata tamwalowoi, eeta Besinana ita vehabada imwalowoi dova tauyababa mwalaꞌidi adi oiyemwalowoi aiwa lagalagana ainai. Buki Veꞌahihi mugai yana walo teina dova iwalo,

‘Ebe yaiyadiwo aiwa lagalagana ainai himwauwidi ta himwalowoi,
hiya awayababa hilobai Yaubada ainaena.’
Ta Besinana ita vehabada vitainane iꞌaꞌavalaine.

14 Ta Yeisu Besinana ainaena nigele Yudeya yaliyaya hilobai, dova yaliyayawa Yaubada iwalo yemidiyeiwa Abelaham ainai, ebeha maudoida yada yemidiyena mata Aluꞌaluwa Veꞌahihi iwawalo yemidiyeiwa imohegita.

Waloyemidi vehabana

15 Tahiguwao, ehebo abaꞌita yada mumuga ainaena yamohegomiu, teina dova: Ebe towaho iwalo yemidi yana heda ainai, yana waloyemidine nigele teya yaiya howahowana yo imwau gwaipiledi. 16 Dova hinage Yaubada yana waloyemidi Abelaham yana huhu imohei.

Nigele ebeha Buki Veꞌahihi iyawalo, ‘Huhuwo aidiyai’ na hesi yana huhu ehebo taꞌi ainai, neta Besinana.

17 Ana hanapu neta Yaubada yana ulewahi ivenuwamwau mugaiyei Abelaham ainai, eeta bolimai 430 tuluhanai Mosese yana loina imahalava. Na nigele howahowana waloyemidine ihoꞌe, bo imwau gwaipilei loinanane ainaena, na hesi mayana wahiyala howola imiyamiya.

18 Amnuwanuwatuwu avivini, ebe ada awanamwanamwa talobai Mosese yana loina ainaena, neta mata nigele Yaubada yana walo yemidi tayalobai. Na hesi mugai Yaubada awanamwanamwa iwalo yemidiyei Abelaham ainai.

19 Na hava vehabana loina imamahalavane? Loinane iꞌaꞌabiye mahalavane alidai yada yababao vehabadi ta alidai imiyamiya ana higa Abelaham yana huhuwa Yaubada iwalo yemidiyeiwa imamahalavamane. Na loinane tausagenawasa aidiyena Mosese ivai, ta tomowa imohedi. 20 Na Yaubada yana waloyemidi ana mohene vagana, wuwuna Yaubada imohe dumwalu Abelaham ainai.

Yada yemidiyena Yaubada iꞌawa natunaegita

21 Havena amnuwanuwatuwu ebeha Mosese yana loina Yaubada yana waloyemidi iveveꞌalehaei? Wuwuna nigele hinage teya loina howahowana yo yawahida imohegita bo yada mumuga iꞌabiye dumwaludi. Nigele. 22 Na hesi Buki Veꞌahihi maudoida iꞌawa yababaegita, eeta Yeisu Besinana ana tauyemidiwo hibom Yaubada yana waloyemidi hilobalobai.

23 Mugai haugana nigele yemidi tayahanapui, ita Mosese yana loina iꞌabi avivinigita na tamiya vitai, ana higa Yaubada yemidi iꞌabiye mahalava alidai. 24 Ta loinanane iꞌitaꞌita avivinigita ana higa Besinana imahalava, na ebe tayemidi ainai mata Yaubada iꞌawa namwanamwaegita. 25 Teina hauga Besinana bada ilaomaꞌo, eeta loina yana ita avivini alidai iꞌoviꞌo, 26 na hesi yada yemidiyena Yaubada howahowana iꞌawa natuguwegita, Yeisu Besinana baidada.

27 Wuwuna yaiyadiwo omiu ambapitaisoꞌo Yeisu Besinana yehanaena bada Besinana ibom baidamiu ammiya ehebo. 28 Na hinage maudoida Besinana baidada, na nigele teya wahei holadai iyamiyamiya. Ainaena taumiya Yudeya yo vali bodao ita ehebo, na taubadao yo yana taupaihowao hiya boda ehebo, yo hinage towatowaho na waiwaihiu hiya boda ehebo, ta maudoida Yeisu Besinana ainaena taveboda eheboꞌo, 29 ta maudoida Abelaham yana huhu, wuwuna maudoida Besinana yana bodao, eeta Yaubada yana waloyemidi Abelaham ainai bada tavaiyaꞌo.

Copyright information for `KUD