Galatians 6

Tavehaguhagu

Tahiguwao, ebe tahida ehebo yana lauhapuli ainaena ibeꞌu, omiu aluꞌaluwamiu wahiwahiyaladi amtowoi ta tahidane amvedumwalu, nuwahegoyaena, na hesi amꞌitaꞌitayoigomiu, ta ebe havena hinage yana aba beꞌune ainai ambeꞌubeꞌu.

Ami avaꞌavalao vitavitaidi aidiyai amvehaguhaguyoigomiu, wuwuna teina ada loina Besinana ainaena.

Ebe yaiya iꞌabihiniuyoi ebeha iya tauwasawasa, neta iꞌoꞌoyamauyowei. Eeta howahowana ehebo ehebo ibom yana mumuga iꞌita, aiteya paihowa namwanamwana na aiteya yababana. Na ebe namwanamwana, anawalo vetuvehaei yana nuwatuwuwena ibom ilautowoi na havena ana geluwo yadi walo ainaena. Na ada avaꞌavala tabom ehebo ehebo taꞌavalaidi.

Tapwalolo ana tauveꞌitao, ebe hanapu hiveꞌitagita, howahowana ginauli tamohedi, ebe teya hava aidiyai iꞌubwa.

Havena ubom uꞌoyaꞌoyamauyoigo, wuwuna nigele howahowana Yaubada taꞌoyamaei. Havaidova towaho itudai, ainaena ilauꞌeli. Ebe yada nuwalelewo ainaena iꞌuma, lauꞌeline ainai yababana ilobai, na ebe Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena iꞌuma, mata yawahi miyamiya vateyaina iꞌeli.

Havena yada paihowa namwanamwadi aidiyena tatapitapiya, wuwuna ebe havena tatapitapiya, mata laulauꞌeli ana hauga lauꞌeli namwanamwana talobai. 10 Ainaena howahowada hauga maudoina tomowa maudoidi tahaguhaguidi, na hesi Yaubada ana tauyemidiwo tahaguidi mwalaꞌina.

Walo yana abaꞌovi

11 Lele teina mehena mwalaꞌina yau nimaguwena yaleleyawa. 12 Yudeya yadi hapi ana tauvaiwo nigele nuwadi yagu guguyane teina dova: ada abiyedumwalu talobai Besinana yana mwalowoi aꞌava ainaena, na nigele hapi ainaena. Eeta hiveꞌiveꞌiꞌimanegomiu ta ebeha yadi hapine amvai, ta hiꞌawa namwanamwaegomiu.

13 Na amnuwatuwu avivini ebeha hapi ana tauvaiwo ilowoinanedi yo Mosese yana loinao maudoidi himulitaedi, na hesi nigele hiyamulimulitaedi. Neta taꞌi nuwanuwadi hapi amvai, ta tenem yadi abagagasa yami luwu adi boda holanai vehabana. 14 Na yau havena yawalo haehae, na hesi yada Bada Yeisu Besinana ana aiwa lagalagana vehabana yawalo haehae, wuwuna mumuga baleꞌu iꞌoiye mwalowoiyaꞌo ta yana loinane aliguwai iꞌoviꞌo, na hinage hibom mumuga baleꞌu ana taumulitao hitaꞌwataꞌwataegau dova yau taumwalowoi.

15 Moiha taꞌi, hapi nigele ginauli mwalaꞌina, na hinage ebe hapi nigele tayavai teina nigele ginauli mwalaꞌina. Ginauli mwalaꞌinane ehebo taꞌi, neta ebeha Yaubada Aluꞌaluwana iꞌabiye vauvaugita. 16 Ebe iꞌabiye vauvaugita mata Yaubada yana nuwadaumwali yo yana atemuyamuya imiya vahaligita ta dova Isileliwo moiha.

17 Teina hauga yo hauga ilalaoma aidiyai havena teya yaiya iꞌabiꞌabiye tauꞌwataꞌwatagau, wuwuna ꞌwapiguwai Yeisu yana veꞌiveꞌilala himiyamiya, teina ꞌweyadine yalobaidi yana paihowa vehabana.

18 Tahiguwao, yada Bada Yeisu Besinana yana veꞌiꞌila namwanamwana aluꞌaluwamiu aidiyai. Moiha.

Copyright information for `KUD