Hebrews 1

Yaubada Natuna vehabana

Mugai vali hauga yo vali amwaha aidiyai ta nuwatuwu bagibagilidi aidiyena Yaubada yana walo tauwalo mahalavao imohedi, na hiya hiwalo mahalavaedi tubudao aidiyai. Na yana abaꞌovi ita yada haugai yana walowone iwalo mahalavaediꞌo alidai Natuna ainaena. Yaubada Natuna ivesinuwai ta ebeha ginauli maudoina aidiyai iloina, na mugai Natuna ainaena ginauli maudoina iyeyemaseledine. Yaubada Natuna tamanane yana masele iꞌabiye maseleyei na iya Yaubada ana oleya dova, na yana walo wahiwahiyalana ainaena ginauli maudoina galewai na baleꞌuwai iꞌabi avivinidi. Na yada pwanoliwo aidiyena iuwagita na mulitai Yaubada Ewa aliliyai nima tautuwanai imimiyane. Iya ihae alili abo tausagenawasaone, na yehanane Yaubada imohei tausagenawasaone yehadiyao imwalaꞌi gabaedi.

Wuwuna nigele teya hauga Yaubada tausagenawasao aidiyai iyawalo,

‘Moiha na wau yau Tamam na mata owa Natugu’.
Na nigele teya tausagenawasa vehabana iyawalo,

‘Yau aliguwai uꞌawa tamagu na yau alimwai yaꞌawa natugu’.
Na haugana Natuna tautuwana ivetamalenama baleꞌuwai, iwalo,

‘Yaubada yana tausagenawasao galewai mata iya ainai hipwagogo’.
Na hesi tausagenawasaone vehabadi yana walovagana, iwalo,

‘Yaubada yana tausagenawasaone iꞌabiye mahalavaedi, ainaena yadi lau dova yaumai, na yana taupaihowaone dova aiwa lohalohawawalina’.
Na hesi Natunane vehabana iwalo,

‘Owa Yaubada uloina vateyai taꞌi.
Na mayam loina dumwadumwaluna uloina’.
Mumuga dumwadumwaluna amhenuhenuwa na mumuga yababana amtaꞌwataꞌwata. Ainaena Yaubada, yam Yaubada bada ibesinanaigoꞌo yaliyaya moiha

ainaena na yam yaliyayane am geluwo yadi yaliyaya imwalaꞌi gabaedi.’
10 Na ehebo yana walo Natunane ainai iwalo,

‘Bada ee, hauga mugai ainai baleꞌu uyemasele na nimamwena galewa upapaihowaine.
11 Ginauliwone howola abo hisawali na owa umiya vateyai,
na ginauli maudoidi mata himiyamiya ta dova aleꞌo,
12 na uyoudi dova abobo na adi ita hibuidi,
na owa mata nigele uyabuigo na hesi umiya vateyai.’
13 Na Yaubada nigele teya hinage tausagenawasa ainai iyawalo,

‘Nima tautuwaguwena umiya ana higa am alehao yamwau aituluwedi aem elauhanai’.
14 Na tausagenawasaone hiya aluꞌaluwa taupaihowa Yaubada imwauwidi ta ebe hihaguigita livahi vehabana.

Copyright information for `KUD