Hebrews 2

Livahi Yaubada ainaena

Ainaena howahowana walowowa tabebenalediwa ta nuwatuwu avivinidi na havena tavelibai awawaidi. Mwalona tausagenawasaone Yaubada yana walo hiwalo mahalavaei tomowa alidai, na walonane walo moiha, ainaena ebe tomowa nigele hiyamulitaedi, neta yadi pwanoli ana maiha hilobai. Ita hinage ebe livahine mwalaꞌinane tataꞌwataꞌwataei, Yaubada yana lauvetala talobai na nigele mata tayadena gabaei. Walone livahi vehabana yada Bada Yeisu iwalo mahalava mugaiyei, ainaena yana walowone ana taubenaliwo hiya himohegitaꞌo. Na Yaubada hinage walonane iꞌabiye moihaedi, neta veꞌiveꞌilala yo vedevededewo abanuwapwanopwano aidiyena. Ta Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana aiyauya iꞌaꞌaiyauyanei hiya aidiyai Yaubada yana nuwatuwuwena.

Ada Taulivahi ana muya vehabana

Aꞌauꞌaubada alimiyai dalava vauvauna howola abo talobai, na Yaubada tausagenawasao mata nigele yadi loina iyamohedi teina dalavane ainai, na hesi tomowa ehebo imohenaꞌo, wuwuna Buki Veꞌahihi ainai iwalo mahalavaenaꞌo iwalo:

‘Yaubada ee, hava vehabana tomowane unuwanuwatuwuidine?
Na tomowane moihana yaiya ta uꞌitaꞌita avivinine?
Hauga ahuꞌahubali aꞌavana umwau aituluwei tausagenawasao elauhadiyai, na mulitai vewasawasa walo vetuvehaena ainaena uꞌabi vahui.
Na ginauli maudoidi logulogunai umwauwidi ta iloinaedi.”
Na yana abaloinanane ginauli maudoina aidiyai iloina. Eeta yana abaloina ainai mata nigele teya hava iyamiyamiya. Na nigele teina taꞌi, na hesi howola abo iloina ginauli maudoina aidiyai.
Na hesi Yeisu bada taꞌitayaꞌo, neta hauga ahuꞌahubalina ainai imiya aitulu tausagenawasao elauhadiyai na mulitai ana veꞌahihi yo ana walo vetuvehae mwalaꞌina ilolobaidine ana muyao yo yana mwalowoi aidiyena. Neta Yaubada yana veꞌiꞌila alidai. Wuwuna Yeisu mwalowoi ana muya iveꞌalo maudoida vehabada.

10 Yaubada ginauli maudoina ipaihowaidi iya vehabana, ainaena nuwanuwana natunao maumaudoida ilauvaigita iya yana tupwa wasawasa ainai, na howahowana Yaubada ada Taulivahiwa iꞌabiye masele, teina wuwuna muya mwalaꞌina iveꞌalo, ta ainaena mumugana maudoina dumwadumwaluna.

11 Yeisu iya veꞌaveꞌahihina ta yana veꞌahihiyena iya iꞌabiye veꞌahihigitane, ainaena iya na ita huhu ehebo. Eeta mata nigele Yeisu iyahinimaya vehabada, na hesi iꞌawaꞌawa tahinaegita, 12 wuwuna yana walo tamana ainai iwalo,

‘Yeham mata yawalo mahalavaei tahiguwao aidiyai na miya ahai holadiyai yanoꞌowego’.
13 Na hinage iwalo:

‘Yaubada ainai mata yagu yemidi yamwauwi’.
Na hinage iwalo,

‘Hedahedaowa Yaubada imomohegauwa baidaguwao teinai amiyamiya’.
14 Moiha taꞌi, Yeisu yana hedahedao ita tomowa mabunumada na maꞌwahinada, ainaena Yeisu hinage ivetowaho na towaho tauda ivai ta imwalowoi, eeta yana mwalowoiyena Tomodulele igohapeiyei, na Tomodulele yana loina mwalowoi vehabana hinage iꞌoiye uhagwali. 15 Na mwalowoi ana meheuhi yo yana pai wahiwahiyalana yada hauga maudoina aidiyena ilauyeyawahaigita.

16 Yana vehaguhagu nigele tausagenawasa vehabadi na hesi ita Abelaham tubunao vehabada. 17 Ainaena Yeisu iyemala tomowa mohili mumugada maudoidi aidiyena ita tahinao vehabada ta ebeha ivetaupwaoli mwalaꞌina mayana atemuyamuya moiha Yaubada yana paihowa ainai eeta ipwaoli yada mumuga yababadi vehabadi ta ebeha Yaubada inuwahamuidi.

18 Na hinage Yeisu baleꞌuwai miyavitai yo abatowoi bagibagilidi ilobaidi, ta ebe Tomodulele itowoigita Yeisu bada abatowoinane ihanapuidiꞌo ta howahowana aidiyena ihaguigita.

Copyright information for `KUD